Регламент

ПРАВИЛА
системи міського велосипеда в Зеленій Гурі

Набуває чинності від 14.08.2023 р.

I. Загальні положення
1. Дані Правила визначають принципи і умови користування системою міського велосипеда в Зеленій Гурі, що також іменується ZRM (далі по тексту – ZRM), запущеної в м. Зелена Гура.
2. Правила ZRM разом із Політикою приватності безкоштовно доступні на інтернет-сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl, де можна ознайомитися з їх змістом, завантажити, відтворити і зберегти. Цей документ також можна отримати в офісі Nextbike Polska S.A. в реструктуризації, який знаходиться в Варшаві.
3. Контакт
Nextbike Polska S.A. в реструктуризаціїб
вул. Пшасниска 6б
01-756 Варшава
e-mail: [email protected]
тел.: 48 68 422 84 44
4. Системи Nextbike сумісні, тобто створення облікового запису в одній з систем дає можливість користуватися прокатом велосипедів в інших містах, якщо правилами даної системи не передбачено інше. Поточний список міст, в яких функціонують системи Nextbike, знаходиться за адресою: https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Визначення
Щоразу в Правилах йдеться про:
1. Мобільний додаток Nextbike – слід розуміти мобільний додаток, що дозволяє користуватися Системою ZRM, доступною на пристроях з системою IOS і Android.
2. Бюро обслуговування клієнта міського велосипеда в Зеленій Гурі (BOK ZRM) – слід розуміти запущену Оператором послугу, що забезпечує Клієнтам цілодобовий телефонний контакт з Оператором за допомогою:
a. Цілодобової інфолінії за номером тел. 48 68 422 84 44
b. Електронної пошти за адресою [email protected]
Інформація про роботу BOK розміщена на інтернет-сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl
3. Блокування облікового запису – слід розуміти превентивну міру, що позбавляє можливості користування системою ZRM, якою може скористатися Оператор в разі порушення Клієнтом положень цих Правил, зокрема, порушення, які приносять збиток майну м. Зелена Гура і Оператора.
4. Промо-ваучер – слід розуміти пропонований Оператором ваучер, який надає можливість поповнити Рахунок Клієнта. Сума ваучера та його призначення встановлюються Оператором і поверненню не підлягає. Кошти з ваучерів використовуються в першу чергу, потім кошти, сплачені Клієнтом.
5. Електрозамок – слід розуміти механізм, який звільняє і блокує велосипед в док-станції
6. Ідентифікатор клієнта – слід розуміти індивідуальний номер, присвоєний кожному Клієнту, який відповідає номеру мобільного телефону, вказаного під час реєстрації та 6 цифровий номер ПІН. Ідентифікатором також може бути будь-яка безконтактна картка RFID. Деталі реєстрації та ідентифікаторів клієнта описані в Розділі V. Реєстрація.
7. Клієнта – слід розуміти учасника Системи ZRM, який прийняв Правила та зареєструвався в Системі ZRM. Персональні дані Клієнтів обробляються та доступні з метою реалізації Договору та згідно з вираженими згодами в системі ZRM.
8. Обліковий запис Клієнта – слід розуміти персональний обліковий запис Клієнта, створений під час реєстрації для користування Системою ZRM, а також стягнення оплат відповідно до Додатка №1 цих Правил.
9. Витрати на ремонт – слід розуміти вартість, розраховану Оператором у зв’язку з пошкодженням велосипеда на основі прейскурантів, що становлять Додаток № 2 до цих Правил.
10. Суму поповнення – слід розуміти суму поповнення в розмірі мінімум 1 зл, внесену на Рахунок Клієнта.
11. Мінімальний баланс рахунку – слід розуміти грошові кошти на Рахунку Клієнта, розмір яких повинен бути не менше, ніж 10 зл. Прокат велосипеда можливий тільки тоді, коли Клієнт має на рахунку мінімум 10 зл.
12. Неавторизована їзда – під цим слід розуміти користування велосипедом без його оренди на обліовий запис Клієнта.
13. Оператора – слід розуміти компанію Nextbike Polska S.A. в реструктуризації, яка надає послуги, пов’язані з обслуговуванням ZRM, з місцеперебуванням вул. Пшасниска 6b, 01-756 Варшава, внесену до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд для м ст. Варшави у Варшаві, XII Економічний відділ Державного судового реєстру під номером КРС 0000646950, РЕГОН 021336152, ІПН 8951981007.
14. Початкову оплату – слід розуміти суму, внесену в систему ZRM, що становить 10 зл брутто (прописом: десять злотих), оплачувану Клієнтом при реєстрації в ZRM, внесення якої є першим поповненням рахунку.
15. Пояснювальну процедуру – слід розуміти комплекс дій, прийнятих Оператором для визначення обставин і подій, що виникли в зв’язку з користуванням велосипедами, зокрема, пов’язаних з порушеннями правил, нещасними випадками, зіткненнями або пошкодженням майна Оператора.
16. Правила – слід розуміти ці Правила, які описують основи і умови користування ZRM, особливо сферу обов’язків і відповідальність осіб, що користуються можливістю прокату велосипедів в системі ZRM.
17. Стандартний велосипед – слід розуміти основний тип велосипеда, який Оператор надає у доступ в системі ZRM. Велосипед призначений для осіб старше 13 років. Навантаження велосипеда становить 120 кг. При цьому передбачається, що велосипед призначений тільки для однієї людини.
18. Велосипед типу Карго – слід розуміти триколісний велосипед з кермовим приводом, максимальний вантаж якого не може перевищувати 220 кг.
19. Велосипед типу тандем – слід розуміти велосипед, призначений для використання двома людьми загальною вагою до 227 кг.
20. Сервіс ZRM – слід розуміти здійснювану Оператором діяльність, пов’язану з експлуатацією, ремонтом і технічним обслуговуванням ZRM.
21. Стандартну станцію ZRM – слід розуміти набір велосипедних стійок разом з обладнаннями для самостійної реєстрації в системі ZRM і для прокату велосипедів через термінал ZRM. Список Стандартних Станцій ZRM знаходиться на інтернет-сайті www. zielonogorskirowermiejski.pl
22. Зону користування – слід розуміти адміністративні кордони міста Зелена Гура.
23. Інтернет-сайт – слід розуміти запущений Оператором інтернет-сайт www.zielonogorskirowermiejski.pl, що містить необхідні дані для того, щоб розпочати і далі користуватись ZRM.
24. Систему ZRM – слід розуміти запущену Оператором систему прокату велосипедів, що охоплює, зокрема, велосипеди, технічну інфраструктуру, програмне забезпечення та обладнання, яке надає можливість взяття велосипедів напрокат.
25. Таблицю оплат і штрафів – слід розуміти прейскурант послуг і оплат в ZRM, що є невід’ємною частиною Договору. Прейскурант становить Додаток №1 до цих Правил і доступний на інтернет-сторінці www.zielonogorskirowermiejski.pl
26. Термінал ZRM – слід розуміти обладнання для самостійного прокату велосипедів, які перебувають на станціях ZRM.
27. Договір – слід розуміти Договір Клієнта з Оператором, який визначає взаємні права та обов’язки, викладені в Правилах. Договір, який охоплює положення Правил вважається укладеним автоматично в момент реєстрації Клієнта в ZRM і за умови подання Клієнтом заяви про прийняття Правил і подання персональних даних під час реєстрації та внесення початкової оплати під час реєстрації Клієнта в ZRM. Адміністратором персональних даних є Nextbike Polska S.A. в реструктуризації.
28. Прокат велосипеда – слід розуміти прокат велосипеда зі Станції ZRM за допомогою Ідентифікатора клієнта або будь-яким іншим шляхом, описаним в розділі V п.10. Процес прокату детально визначає пункт VII. Правил.
29. Повернення велосипеда – слід розуміти повернення велосипеда на Станцію ZRM. Процес повернення визначає пункт X Правил. Саме лиш закріплення велосипеда шифровим замком не означає правильне повернення.

III. Загальні принципи користування ZRM
1. Клієнт може зареєструвати лише один обліовий запис в системі ZRM.
2. Умовою користування Системою ZRM є подання Клієнтом: необхідних при реєстрації персональних даних, прийняття умов, зазначених в даних Правилах, внесення початкової оплати. Крім того, умовою користування ZRM є підтримання мінімальної суми Рахунку поповнення Клієнта на момент кожного прокату в розмірі мінімум 10 зл. (Прописом: десять злотих).
3. Клієнт зобов’язаний виконувати умови Правил, зокрема, вносити визначену суму на рахунок і використовувати велосипед відповідно до Правил.
4. Особи, яким виповнилося 13 років, але не виповнилося 18 років, (далі по тексту – неповнолітні), перед укладанням Договору повинні пред’явити Оператору письмову згоду як мінімум одного з батьків або законних опікунів на укладення Договору, а також їх заяву про взяття на себе відповідальність за можливі збитки, що можуть виникнути, зокрема, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Договору, а також з покриттям поточних зобов’язань, зазначених в Таблицях оплат і штрафів та коштах ремонту та відновлення велосипеда у системі ZRM. У заяві батьки або законні опікуни повинні зобов’язатися поповнювати рахунок неповнолітнього в системі ZRM таким чином, щоб на момент взяття велосипеда напрокат рахунок був активний (VII, п. 1). Для дотримання письмової форми законності дій, Опікун зобов’язаний поставити особистий підпис на згоді. Скан згоди повинен бути відправлений на адресу електронної пошти bok@ zielonogorskirowermiejski.pl, оригінал – поштою на адресу Оператора або представити особисто в офісі Оператора.
5. Обов’язковою умовою користування прокатом велосипеда неповнолітньою особою є наявність велосипедної або мотовелосипедной карти.
6. Одночасно Клієнт може взяти напрокат до чотирьох велосипедів. Користування взятим напрокат велосипедом дозволяється в Зоні користування.
7. Сторони Договору зобов’язані повідомляти один одному про будь-які зміни адрес або інших даних, що ідентифікують сторони, надані під час реєстрації в системі.

IV. Відповідальність / Зобов’язання
1. Клієнт несе відповідальність за користування велосипедом згідно з його призначенням і умовами Правил. У разі недотримання умов, викладених в Правилах, Оператор має право заблокувати обліковий запис Клієнта. Детальні умови блокування облікового запису описані в пункті XVI цих Правил.
2. Клієнт зобов’язується повернути велосипед у технічно справному стані, такому ж, як і в момент взяття напрокат. Клієнт несе відповідальність за наслідки подій, що виникають в результаті порушення ним чинного законодавства під час користування Системою ZRM.
3. Велосипеди системи ZRM можуть використовуватися лише в некомерційних цілях, інакше буде накладена кара, згідна з Додатком 1.
4. Клієнт несе відповідальність за велосипед / велосипеди з моменту взяття напрокат зі станції ZRM до моменту повернення на Станцію ZRM. Зокрема, Клієнт зобов’язаний вжити заходів для запобігання пошкодженню і крадіжкам взятого напрокат велосипеда.
5. У разі крадіжки велосипеда, що виникла під час прокату, Клієнт зобов’язаний проінформувати про це BOK ZRM негайно після встановлення факту інциденту.
6. Забороняється користуватися велосипедами Системи ZRM особам, які перебувають під впливом алкоголю або інших одурманюючих засобів, психотропних речовин або еквівалентних засобів в розумінні законодавчих актів щодо протидії наркоманії; сильнодіючих антиалергенних препаратів, інших медикаментів, при застосуванні яких забороняється або рекомендується утриматися від керування транспортними засобами.
7. Клієнт несе повну відповідальність і зобов’язується покривати всі оплати, штрафи і т.п., накладені на Клієнта під час користування велосипедом, що виникли з його вини. Клієнт не несе відповідальності за штрафи, збори і т. д., які були накладені на нього, але виникли з вини Оператора.
8. У разі доведених пошкоджень, що виникли через неналежне використання обладнання, що входить до складу Системи ZRM, Клієнт зобов’язується покрити вартість заміни пошкоджених частин і послуг, пов’язаних з їх заміною з метою відновлення велосипеда до первинного стану, до взяття на прокат. За виконання необхідних ремонтів Оператор виставляє Клієнту відповідний рахунок або рахунок-фактуру ПДВ. Оцінка окремих частин велосипеда, які були пошкоджені з вини Клієнта, буде здійснена на підставі Додатку № 2 до цих Правил – Витрати на ремонт та відновлення велосипеда.
9. У випадку неналежного повернення велосипеда з вини Клієнта, Клієнт покриває вартість його подальшого прокату і несе відповідальність за можливу крадіжку і поламання. У разі виникнення труднощів з поверненням велосипеда Клієнт зобов’язаний негайно зв’язатися з Центром Клієнта ZRM, будучи поруч із велосипедом.
10. Будь-яке навмисне знищення власності Оператора призведе до витрат на ремонт або відновлення, і, отже, може привести до судового процесу. Оператор має право вимагати покриття всіх обґрунтованихвитрат, в т.ч. вартості юридичного обслуговування від винуватця пошкоджень і знищень.
11. Клієнт відповідає за можливі шкоди, що виникають внаслідок невиконання Правил, причому одним із елементів шкоди може бути т.зв. вартість відновлення велосипеда, встановлена в Таблицях оплати і штрафів і таблиці Витрати на ремонт та відновлення велосипеда ZRM.
12. Користувачам забороняється перевозити велосипеди ZRM автомобілями та іншими транспортними засобами, що належать приватним особам, не включаючи засоби громадського транспорту.
13. Забороняється використовувати захисні засоби, які не входять до системи ZRM, для знерухомлення велосипеду. Оператор залишає за собою право усунути неналежні забезпечення, застосовані Клієнтом, що в’яжеться з наклакееям кари, згідної з Додатком 1.

V. Реєстрація
1. Обов’язковою умовою користування Системою ZRM є попередня реєстрація Клієнта, прийняття положень Правил, подання необхідних персональних даних під час реєстрації і наявність мінімального балансу рахунку (10 зл).
2. Реєстрація може бути здійснена через:
a. термінал ZRM, який знаходиться на Станції
b. Інтернет-сайт www.zielonogorskirowermiejski.pl
c. мобільний додаток Nextbike
d. телефонний контакт з BOK ZRM
3. Під час реєстрації на сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl, через мобільний додаток Nextbike або телефонуючи працівнику BOK ZRM, необхідно вказати наступні персональні дані:
a. ім’я та прізвище,
b. контактну адресу, тобто місто, вулицю разом з номером будинку / квартири, поштовий код, країну,
c. електронну адресу,
d. номер PESEL,
e. номер мобільного телефону,
f. номер платіжної картки у випадку оплати кредитною карткою з можливістю зняття коштів (необов’язково),
4. Під час реєстрації в Терміналі ZRM, Клієнт вказує наступні персональні дані:
a. номер мобільного телефону,
b. ім’я та прізвище,
c. якщо ви хочете поповнити свій рахунок: номер кредитної карти з можливістю зняття коштів.
Решту даних, які перераховані в пункті 3 літ. b, c і d, Клієнт зобов’язаний надати не пізніше, ніж протягом 24 годин з моменту реєстрації. Якщо дані не будуть доповнені протягом зазначеного часу, обліковий запис буде заблокований. Обліковий запис буде розблокований, якщо будуть надані правильні і повні дані.
5. Щоб завершити процес реєстрації, на вказану адресу електронної пошти буде надіслане посилання для підтвердження даних Клієнтом. Після авторизації посилання перевіряється обліковий запис. Відсутність підтвердження даних протягом 24 годин з моменту отримання мейла, шляхом натискання посилання підтвердження, призводить до не завершення процесу реєстрації в системі ZRM, тим самим блокуючи обліковий запис.
6. Облікові записи Клієнтів, які містять неправдиві персональні дані з балансом 0 злотих, можуть бути автоматично видалені з бази даних системи ZRM.
7. У ході реєстрації через Термінал ZRM Клієнт вводить обраний на власний розсуд код ПІН. Однак під час реєстрації через: інтернет-сайт, мобільний додаток Nextbike і BOK ZRM – ПІН генерується автоматично. Після завершення реєстрації Клієнт отримує підтвердження з Системи ZRM про успішну реєстрацію та свій індивідуальний ПІН, який дозволяє ідентифікувати Клієнта в системі.
8. Щоб полегшити процес входу в систему на Терміналі, Клієнт має можливість приєднати RFID-карту до свого облікового запису в ZRM. Під час прокату і повернення велосипеда Клієнт може використовувати такі методи ідентифікації:
a. номер мобільного телефону, який разом з ПІН-кодом розглядається як ідентифікатор Клієнта,
b. Електронну ідентифікаційну картку студента – тобто безконтактну персоналізовану електронну картку (чіп + RFID) з її унікальним закодованим номером – разом з ПІН-кодом,
c. платіжну картку – споживчі кредитні, дебетові і передплачені кредитні карти, випущені платіжними організаціями емітентів Visa International та Mastercard International і іншими, які відповідають вимогам для визнання їх в якості електронного платіжного інструменту в значенні відповідних законів разом з номером ПІН. Термінали адаптовані для роботи з продуктами сімейства PayPass і PayWave,
Після входу в свій обліковий запис на сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl Клієнт може відключити ПІН-код, позначивши варіант: При кожному прокаті і поверненні з міркувань безпеки прошу запитувати мій ПІН-код. Ця опція дозволяє вам взяти напрокат / повернути велосипед на термінал без введення ПІН-коду з використанням методів ідентифікації: b та с.
9. Адміністратором персональних даних являється Nextbike Polska S.A. в реструктуризації з місцем перебування у Варшаві, вул. Пшасниска 6b, 01-756 Варшава (далі – Адміністратор). Інформація про захист персональних даних доступна в Політиці приватності Nextbike Polska за адресою: www.zielonogorskirowermiejski.pl
10. З адміністратором даних можна зв’язатися за електронною поштою [email protected], через контактну форму на інтернет-сайті [www.zielonogorskirowermiejski.pl] за телефоном +48 22 208 99 90 або письмово на адресу офісу Nextbike Polska S.A. в реструктуризації
11. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за електронною поштою [email protected], заповнивши контактну форму за адресою [www.zielonogorskirowermiejski.pl], за телефоном + 48 22 208 99 90 або в письмовій формі на адресу офісу Nextbike Polska S.A. в реструктуризації. До Інспектора з захисту персональних даних можна звернутися у всіх питаннях, що стосуються обробки персональних даних та користування правами, пов’язаними з обробкою персональних даних.
12. Персональні дані користувача будуть оброблятися з метою:
a. створення та обслуговування облікового запису клієнта та надання послуг, доступних в рамках RGM, на умовах, визначених у цих Правилах, – правовою основою обробки буде необхідність виконання договору, укладеного користувачем,
b. виконання юридичних зобов’язань Nextbike Polska S.A. в реструктуризації, в першу чергу, що виникають з положень бухгалтерського обліку та податкових норм, – правовою основою обробки буде необхідність виконання юридичних зобов’язань, що покладаються на Адміністратора,
c. передачі маркетингового контенту щодо продуктів або послуг компанії Nextbike Polska S.A. в реструктуризації – правовою основою обробки буде законний інтерес Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є проведення маркетингової діяльності щодо власних товарів або послуг; у випадку погодження на обробку персональних даних для надання маркетингового контенту щодо продуктів або послуг компанії Nextbike Polska S.A. в реструктуризації у разі не укладення з нею договору та після закінчення дії договору – ця згода стане правовою підставою для обробки персональних даних користувача, якщо не буде укладений договір з Nextbike Polska S.A. в реструктуризації та після його завершення (у випадку відсутності згоди персональні дані користувача не будуть оброблятися з метою маркетингу, у разі не укладення договору та після його завершення);
d. передачі маркетингового контенту щодо продуктів або послуг партнерів Nextbike Polska S.A.; правовою основою для обробки буде згода на обробку даних для передачі маркетингового контенту щодо продуктів або послуг партнерів Nextbike Polska S.A. в реструктуризації (у випадку відсутності згоди персональні дані користувача не будуть оброблятися з цією метою),
e. забезпечення можливості контролю, звідки взято напрокат та де відбулось повернення велосипедів в RGM за допомогою системи GPS або перевірки місця розташування велосипеда в разі відсутності його повернення – правовою основою для обробки буде законний інтерес Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є захист майнових інтересів шляхом збору інформації, що дозволяє знайти місце знаходження велосипеда,
f. Врегулювання або розгляду можливих претензій або захисту від претензій Nextbike Polska S.A. в реструктуризації, що стосуються договору, укладеного з користувачем – правовою основою для обробки буде законний інтерес Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є можливість врегулювання, розгляду та захисту від претензій.
13. Персональні дані можуть бути передані наступним суб’єктам: постачальникам ІТ-послуг, провайдерам послуг по знаходженню місцеположення (GPS), постачальникам маркетингових послуг, операторам Інтернет-платежів, кур’єрським та поштовим операторам, суб’єктам, що надають бухгалтерські та юридичні послуги.
14. Персональні дані користувачів оброблятимуться до закінчення терміну дії претензій, що виникають з договору, укладеного користувачем з Адміністратором. Після цього періоду дані будуть оброблятися в об’ємі та протягом часу, який вимагається законодавством, включаючи правові норми бухгалтерського обліку. У випадку вираження згоди на обробку даних, дані будуть оброблятися до відкликання згоди. Адміністратор припинить обробку даних у маркетингових цілях під час дії договору, якщо користувач виразить заперечення проти обробки його даних з цією метою.
15. Виражену згоду на обробку даних для надання користувачеві маркетингового контенту компанією Nextbike Polska S.A. в реструктуризації ви можете відкликати в будь-який час. Метод відкликання згоди вказаний у Політиці приватності Nextbike Polska S.A. в реструктуризації [https://zielonogorskirowermiejski.pl/polityka-prywatnosci/]. Відкликання згоди не вплине на законність обробки, проведеної до її відкликання.
16. У тій мірі, в якій основою обробки персональних даних користувача буде законний інтерес Адміністратора, він матиме право виразити заперечення проти обробки персональних даних, зокрема він має право заперечувати проти обробки даних для надання йому маркетингового контенту протягом періоду дії договору, укладеного з Адміністратором.
17. Користувач має право доступу до даних та право вимагати їх виправлення, усунення або обмеження їхньої обробки, а також право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі-члені постійного перебування чи місці роботи користувача або місці потенційного порушення.
18. Оскільки дані користувача обробляються автоматично на підставі договору та згоди (якщо вона виражена), користувач також має право передавати особисті дані, які він надає Адміністратору, тобто отримувати від Адміністратора персональні дані в структурованому, широко використовуваному машинному форматі. Такі дані можуть бути відправлені користувачем іншому Адміністратору даних. Деталі описані в Політиці приватності Nextbike Polska S.A. в реструктуризації [https://zielonogorskirowermiejski.pl/polityka-prywatnosci/].
19. Надання персональних даних для створення облікового запису, а потім користування послугами, що надаються в рамках ZRM, є необхідним для укладання та виконання договору – без надання персональних даних неможливо укласти договір. Надання даних з метою отримання маркетингового контенту є добровільним.
20. Зміст окремих транзакцій / прокатів доступний лише сторонам Договору. Кожен клієнт, який пройшов процедуру реєстрації, після входу в систему, має доступ до всіх своїх транзакцій / прокатів протягом терміну зберігання в комп’ютерній системі. Дані клієнта щодо окремих транзакцій / прокатів зберігаються в ІТ-системі ZRM. Якщо немає заборгованостей щодо оплат за використання велосипедів дані видаляються відразу після подачі Клієнтом заяви про їх видалення. У разі подання рекламації дані зберігаються до завершення процедури розгляду рекламації протягом 6 місяців і протягом можливого судочинства, розгляду претензій Клієнта, для доказових цілей, але не менше, ніж 6 місяців і не більше, ніж 2 роки з моменту відповіді на рекламацію. У разі подачі заяви протягом цього періоду (наприклад, на компенсацію, відшкодування збитків) – дані обробляються під час визначення можливої відповідальності Оператора/ Клієнта і виконання винесеного рішення.
21. Особисті дані обробляються, зберігаються та забезпечуються відповідно до норм, встановленим чинним законодавством.
22. Адміністратор персональних даних – Оператор зобов’язується зберігати конфіденційність персональних даних та не розголошувати їх іншим суб’єктам, за винятком суб’єктів, що діють від імені Адміністратора, або Клієнт чітко його уповноважить, або таке уповноваження виникає з норм закону. Це зобов’язання залишається чинним після закінчення правових відносин між Орендарем та Оператором.
23. Для того, щоб адаптувати зміст і послуги до індивідуальних потреб та інтересів Клієнтів, Оператор використовує так звані файли cookie, тобто інформацію, збережену через сервер Сервісу на комп’ютері Клієнта, яку сервер може зчитувати під час підключення з цього комп’ютера. Файли cookie надають статистичні дані про переміщення Клієнтів та використання ними окремих Інтернет-сторінок ZRM та забезпечують ефективне надання Послуг. Клієнт може в будь-який час відключити можливість приймання файлів cookie у своєму браузері, однак це може викликати труднощі і навіть перешкоджати використанню Системи. Деталі щодо файлів cookie розміщені в Політиці приватності Nextbike Polska SA [https://zielonogorskirowermiejski.pl/polityka-prywatnosci/].

VI. Форми оплати
1. Оплата послуг і продуктів, пропонованих в рамках Системи ZRM, може здійснюватися шляхом:
a. поповнення Рахунку Клієнта за допомогою банківського переказу або шляхом оплати платіжною карткою, зокрема через портал www.zielonogorskirowermiejski.pl, з якого будуть зніматися кошти в розмірі, відповідно до Таблиці оплат і штрафів, а потім перераховуватися на рахунок Оператора,
b. активації доручення зняття грошових коштів з кредитної картки, що передбачає зняття оплати мін.10 зл в випадках, про які йдеться в пар. VII п.1 b. Це можна здійснити шляхом введення номера кредитної, платіжної карти в Терміналі ZRM, під час контакту з BOK ZRM, а також за допомогою мобільного додатка Nextbike.
2. Всі платежі перераховуються на рахунок Оператора.
3. За запитом Клієнта Оператор доставить Клієнту рахунок-фактуру ПДВ, що охоплює платний проїзд. Для цього Клієнту необхідно звернутися до Оператора через електронну пошту, надаючи дані, необхідні для видачі рахунку-фактури ПДВ, разом з датою і часом прокату, а також номером велосипеда.
4. Оператор відправить рахунок-фактуру ПДВ в електронному вигляді на адресу електронної пошти, з якої Клієнт з ним зв’язувався. В обґрунтованих випадках, Оператор може відправити рахунок-фактуру ПДВ на іншу адресу електронної пошти, вказану Клієнтом.

VII. Прокат
1. Прокат велосипеда можливий, коли Клієнт має активний статус облікового запису. Під активним статусом облікового запису розуміється:
a. наявність на рахунку Клієнта мінімальної суми 10 зл. брутто, шляхом поповнення грошовим переказом або одноразовою сплатою з використанням платіжної картки,
b. визначення платіжної картки як форми оплати з можливістю зняття коштів через термінал або за допомогою контакту з BOK ZRM, з якої кошти знімаються автоматично.
2. Взяти напрокат стандартний велосипед можна на будь-якій Стандартній станції ZRM після попереднього запуску Терміналу ZRM, входу в систему і дій виконаних відповідно до повідомлень виведених на дисплей Терміналу ZRM. Відкриття електрозамка супроводжується відповідним повідомленням, яке виводиться на дисплей Терміналу ZRM, а також звуковим сигналом. Під час взяття напрокат Клієнт отримує номер до шифрувального замка, що відкриває захисний трос велосипеда, який береться напрокат. Цей номер до повернення велосипеда можна підтвердити в Терміналі ZRM, мобільному додатку Nextbike і в BOK ZRM. Перед взяттям напрокат Клієнт зобов’язаний упевнитися, що стандартний велосипед має захисний трос, що також іменується велозамком. У разі його відсутності Клієнт зобов’язаний зв’язатися з BOK ZRM і проінформувати про його відсутність. Взяти напрокат також можна за допомогою мобільного додатку Nextbike або зв’язавшись з BOK ZRM.
3. Перед початком їзди Клієнт зобов’язаний упевниться, що велосипед придатний до використання, зокрема:
a. колеса велосипеда накачані, а гальма справні,
b. має справний захисний трос, що також іменується велосипедним затискачем (в разі стандартних велосипедів і велосипедів типу тандем, карго)
4. Після розблокування велосипеда будь-якого типу, Клієнт зобов’язаний закріпити трос так, щоб виключити можливість його потрапляння в колесо.
5. Якщо під час прокату були виявлені будь-які пошкодження велосипеда, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про проблему в BOK ZRM і залишити велосипед на найближчій станції ZRM
6. Прокат і користування несправним велосипедом може призвести до відповідальності Клієнта за спричинені поламання та шкоди у разі, якби Клієнт міг помітити несправність велосипеда.
7. Рекомендується, щоб Клієнт під час прокату мав в наявності придатний для телефонного контакту з BOK мобільний телефон.
8. Встановлений спереду велосипеда кошик, призначений виключно для перевезення легких предметів. Для збереження безпеки та із-за можливого пошкодження велосипеда не можна класти туди важкі речі. При перевезенні в кошику речей, що важчі, ніж 5 кг, слід бути особливо обережними. Максимальна вага поклажі в кошику не повинна перевищувати 5 кг. Розміщення в кошику предмети, не повинні виступати за краї кошика, також не повинні мати жодних гострих країв. Якщо станеться нещасний випадок з причин неналежного використання кошика, Клієнт несе відповідальність і покриває збитки, що виникають внаслідок цього. Оператор не несе відповідальності за пошкодження і залишені в кошику товари і предмети. Зокрема, Оператор не несе відповідальності за перевезення електронного обладнання, яке є власністю Клієнта.
9. Максимальне навантаження:
a. Стандартного велосипеда, призначеного для використання 1 людиною, не може перевищувати 120 кг,
b. Велосипеда типу тандем, призначеного для використання 2 особами, не може перевищувати 227 кг,
c. Велосипеда типу Карго – не може перевищувати 220 кг, але передбачається, що вантажність ящика становить 100 кг, а навантаження самого велосипеда (без ящика) становить 120 кг. Велосипед типу Карго пристосований для перевезення 4 дітей у ящику.
10. Тримач, розміщений на велосипедах типу тандем, служить виключно для перевезення напоїв. Користувач зобов’язаний переконатись, що напій закріплений так, щоб запобігти його випаданню під час їзди. Якщо нещасний випадок трапиться із-за неправильного використання тримачів, Клієнт несе відповідальність і покриває пов’язані з цим витрати.
11. У разі будь-яких проблем з прокатом або поверненням велосипеда на Станцію ZRM Клієнт
зобов’язаний негайно зв’язатися з Центром Клієнта ZRM, будучи поруч із велосипедом. Працівник BOK проінформує Клієнта про подальші дії. Узятий напрокат велосипед потрібно використовувати відповідно до призначення. Велосипед ZRM, як засіб громадського транспорту, призначений для пересування між Станціями ZRM. Не можна використовувати велосипеди ZRM для гірських екскурсій, стрибків, каскадерських трюків, не можна влаштовувати перегони і використовувати велосипед для буксирування або штовхання чого-небудь.

VIII. Тривалість прокату
1. Клієнт зобов’язаний повернути велосипед не пізніше, ніж із закінченням дванадцятої години прокату
2. Перевищення 12 годин одноразового прокату призводять до нарахування оплат і штрафів відповідно до Таблиць оплат і штрафів.

IX. Ремонти і Аварії
1. Про всі аварії слід повідомляти за телефоном в BOK ZRM відразу після їх виявлення. У разі кожної аварії, яка перешкоджає подальшому пересуванню, Клієнт зобов’язаний припинити рух і проінформувати за телефоном BOK ZRM, а також доставити велосипед на найближчу Станцію ZRM.
2. Забороняється самостійно здійснювати будь-які ремонти, модифікації, заміни деталей у взятому напрокат велосипеді. Єдиним уповноваженим для таких дій суб’єктом є Сервіс ZRM.
3. Клієнт зобов’язаний мати можливість зв’язуватися з BOK ZRM протягом всього періоду прокату велосипеда.

X. Повернення
1. Клієнт зобов’язаний правильно повернути Стандартний велосипед, велосипед типу Тандем та велосипед типу Карго наступним чином:
a. Залишити велосипед на стандартній станції ZRM і закріпити велосипед у вільному електрозамку, який є невід’ємною частиною стійки. Правильне блокування велосипеда в стійці буде підтверджено звуковим сигналом і фізичним блокуванням велосипеда в стійці.
b. Залишити велосипед на стандартній станції ZRM, і повернути велосипед за допомогою закодованого замка (за винятком, якщо Клієнт не може закріпити велосипед в електрозамку, наприклад, коли немає вільних місць або аварія стандартної станції ZRM), закріплюючи велосипед в стійці або прикріплюючи до іншого велосипеда (належним чином закріпленого шляхом вставлення в електрозамок або закріпленого затискачем), розташованого на стандартній станції ZRM, заблокувати замок (шляхом перетасування всіх чисел) і натиснути кнопку «Повернення» на електронній панелі терміналу, слідувати інструкціям на дисплеї. Після блокування замка Клієнт може також повернути велосипед за допомогою додатку Nextbike або зв’язатися з BOK ZRM. Для того, щоб повернути велосипед, зв’язавшись по телефону з BOK ZRM, необхідна присутність Клієнта на станції, на якій повинен бути повернутий велосипед.
c. У разі виникнення будь-яких труднощів, пов’язаних з поверненням велосипеда, Клієнт зобов’язаний негайно зв’язатися з цілодобовою гарячою лінією BOK ZRM. Передбачається, що для того, щоб повернути велосипед шляхом телефонного контакту з BOK ZRM, Клієнт повинен бути присутнім на Станції, на якій повинен бути повернутий велосипед.
2. Клієнт несе відповідальність за правильне повернення і захист велосипеда, про які йдеться в пунктах X.1. до Х.3 під загрозою:
a. нарахування оплат за використання велосипеда відповідно до затвердженого прейскуранта, а в разі прокату протягом більше 12 годин – нарахування додаткової оплати в розмірі 200 злотих;
b. нарахування договірного штрафу за втрату, крадіжку або знищення велосипеда відповідно до Додатка №2 цих Правил.
c. нарахування штрафу за повернення велосипеда в місці, відмінному від Стандартної станції ZRM відповідно до Додатка № 1 цих Правил.
d. тимчасового або постійного блокування облікового запису Клієнт.
Оплати сумуються.
3. Плата, зазначена в Розділі X п.2.b, може бути відповідно зменшена за заявою Користувача, якщо Велосипед буде знайдено протягом 30 днів з дати повідомлення про його втрату.
4. У випадку, якщо під час прокату велосипеда станеться нещасний випадок або зіткнення, Клієнт зобов’язується написати заяву або викликати поліцію на місце події. Крім того, у випадку виникнення вищезгаданої події, Клієнт зобов’язаний повідомити BOK ZRM максимально до 24 годин з моменту виникнення події.

XI. Оплати
1. Оплати нараховуються відповідно до тарифів, зазначених в Таблицях оплат і штрафів, що є додатком до Правил, доступних на www.zielonogorskirowermiejski.pl, а також на терміналах ZRM. Підставою для нарахування оплати є кількість хвилин прокату, які обчислюються від моменту взяття велосипеда напрокат до моменту повернення велосипеда в електрозамок або отримання підтвердження з Системи ZRM про прийнтяття повернення велосипеда.
2. Оплати за користування прокатом диференційовані і залежать від часу прокату велосипеда. Оплата за одноразовий прокат є сумою платежів за часові відрізки.
3. Час нарахування оплат ділиться на одногодинні відрізки, крім першої години прокату, під час якого виділяється період перших двадцяти хвилин прокату і наступних платних сорока хвилин прокату.
4. У разі, коли нараховані оплати за проїзд перевищують наявні засоби, Клієнт зобов’язаний поповнити свій рахунок мінімум до сальдо, що дорівнює 0 зл. протягом 7 днів. У разі не погашення заборгованості, Оператор зберігає за собою право застосувати відповідні юридичні кроки щодо Клієнта, спрямовані на отримання оплати на підставі виконаного Договору. Оператор має право нарахувати законні відсотки від заборгованих сум від дати настання терміну платежу до дати фактичного здійснення платежу в повному обсязі.
5. Повернення квот, сплачених за майбутні прокати, може бути здійснене після розірвання Договору. Протягом дії Договору з Оператором системи ZRM оплати за майбутні прокати (сума поповнення) не підлягають поверненню.
6. У разі отримання заохочувального або рекламного ваучера, сума поповнення рахунку Клієнта і її використання визначається Оператором і не підлягає відшкодуванню, тобто неможливо отримати ці кошти назад. Кошти з такого поповнення використовуються в першу чергу, перш ніж використовувати кошти, заплачені Клієнтом. У разі рекламного ваучера, докладні відомості про квоти, термін дії і причини надання визначаються в поточних правилах промо-акції, доступних на інтернет-сайті системи.
7. Невикористані кошти переходять з сезону в сезон, не підлягають анулюванню.
8. Якщо у Клієнта є заборгованість перед Оператором, Оператор послуг залишає за собою право передавати інформацію про заборгованості організаціям, визначеним чинним законодавством на умовах, що випливають з окремих положень. Клієнт визнає, що Оператор ZRM має право передати заборговані суми стосовно Клієнта, що виникають з Договору, третім особам, і це уповноважить ці треті особи вимагати від Клієнта ці заборговані суми. Оператор ZRM залишає за собою право уповноважити компанію по стягненню боргів до стягнення заборгованості з Клієнта.

XII. Відповідальність
1. Оператор надає послуги, пов’язані з обслуговуванням системи ZRM, і несе відповідальність за їх належне функціонування.
2. Оператор не несе відповідальності за прямі або опосередковані шкоди та втрачені прибутки, що виникають у результаті неналежного виконання Клієнтом Договору або інших шкод, за які відповідальний Клієнт, за винятком шкоди, заподіяної Оператором через умисне порушення.
3. Всі претензії та скарги, що з них випливають, Клієнти повинні відправляти на адресу Оператора.
4. Оператор залишає за собою право надавати доступ до даних Клієнта, якщо зобов’язання розкриття даних правомочним особам є результатом застосування відповідних положень законодавства.

XIII. Рекламація
1. Рекомендований час пред’явлення рекламації – протягом 7 днів від дати події, що є причиною рекламації.
2. Всі рекламації щодо наданих послуг на підставі Правил можна пред’являти:
a. електронною поштою на адресу e-mail [email protected]
b. поштою на поштову адресу Оператора, зазначену в пункті I.3
c. Особисто в офісі Оператора.
3. Якщо зазначені в рекламації дані чи інформація вимагають доповнення, перед розглядом рекламації Оператор звертається до Заявника з проханням про їх доповнення у визначеному обсязі. Перед розгляненням скарги, Оператор може також попросити Клієнта доповнити дані на обліковому записі, що вимагається положеннями Регламенту, протягом визначеного періоду. У разі відсутності даних, Оператор залишить скаргу без розгляду.
4. Рекламації, які не містять такі дані, як: ім’я, прізвище, адреса, номер телефону, що дозволяють провести ідентифікацію Клієнта, Оператор залишає без розгляду.
5. Пред’явлення Рекламації не звільняє Клієнта від обов’язку своєчасного виконання зобов’язань щодо Оператора.
6. Оператор розглядає рекламацію протягом 14 днів від дати її отримання або доповнення, а в особливо складних випадках протягом 30 днів. У разі необхідності доповнення рекламації термін для розгляду рекламації починається від дня вручення Оператору додаткових документів або додаткових пояснень / інформації. У разі неможливості дотримання терміну розгляду рекламації, Оператор інформує Клієнта про затримку, вказуючи причину затримки (обставини, які потрібно визначити) і планований термін розгляду рекламації.
7. Відповідь на рекламацію буде відправлена Клієнту електронною поштою або поштою на кореспонденційну адресу вказану в рекламації. Оператор може відправити відповідь Заявнику на іншу зазначену адресу / адресу електронної пошти.
8. Розгляд рекламації полягає в ідентифікації проблеми, оцінці її обґрунтованості, та вирішенні проблеми, заявленої Клієнтом або в здійсненні відповідних дій з метою усунення можливих неточностей, причин їх виникнення, і надання вичерпної, професійної за формою і змістом відповіді.
9. BOK надає відповідь, в якій вказана позиція Оператора щодо рекламації, обґрунтування і інформація про процедуру оскарження.
10. Клієнт має право оскаржити рішення, видане Оператором. Оскарження буде розглянуто протягом 14 днів з дня його надходження в BOK. Оскарження повинно бути доставлене одним із способів:
a. електронною поштою на адресу e-mail [email protected]
b. поштою на поштову адресу Оператора, зазначену в пункті I.3,
c. Особисто в офісі Оператора.
11. Клієнт може:
a. надіслати оскарження рішення Оператора безпосередньо в BOK протягом 14 днів з дати отримання відповіді на рекламацію;
b. звернутися з позовом до відповідного суду загальної юрисдикції.

XIV. Розірвання договору:
1. Клієнт може розірвати укладений з оператором Договір на підставі положень права, без вказівки причини, протягом 14 днів з дати його укладення. Термін вважається дотриманим, якщо до його закінчення Клієнт відправить заяву про розірвання Договору.
2. Клієнт може розірвати Договір шляхом:
a. відправлення Оператору на адресу e-mail [email protected] заяви про розірвання Договору,
b. відправлення Оператору на поштову адресу, вказану в пункті I.3, письмової заяви про розірвання Договору. Для цього Клієнт може скористатися бланком розірвання Договору, що міститься в додатку № 2 до закону від 30 травня 2014 року Про права клієнта (Зак.віс. від 2019. П.134. із змінами), але це не обов’язково.
3. У разі розірвання Договору, Договір визнається неукладеним. У разі розірвання Договору кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні все, що одержала на підставі Договору. Повернення відбувається не пізніше 14 днів з дати отримання Оператором заяви про розірвання Договору. Повернення платежів здійснюється із застосуванням таких же способів оплати, які використовувалися Клієнтом в першій трансакції, якщо в заяві про розірвання Договору Клієнт не повідомив про інше рішення. Інше рішення повинно бути зазначено Клієнтом в поданій заяві.
4. У разі розірвання Договору, Договір вважається неукладеним. Якщо на прохання уповноваженого Учасника виконання послуги розпочнеться до закінчення періоду розірвання Договору, Учасник зобов’язаний оплатити послуги, надані до розірвання Договору. Відшкодування решти коштів відбудеться не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати отримання Оператором повідомлення про розірвання Договору, використовуючи ті ж методи оплати, які були використані Клієнтом в першій трансакції, якщо в повідомленні про розірвання Договору Клієнт не вказав інше рішення.

XV. Припинення Договору за заявою Клієнта
1. Клієнт має право відмовитися від Договору. Відмову в письмовій формі можна надати наступним чином:
a. електронною поштою на адресу e-mail [email protected]
b. поштою на поштову адресу Оператора, зазначену в пункті I.3,
c. Особисто в офісі Оператора.
2. Розірвання Договору настає протягом 14 днів з дати вручення повідомлення про припинення дії Договору Оператору. Результатом розірвання договору є усунення Оператором облікового запису Клієнта в системі ZRM.
3. Перед поданням повідомлення про розірвання, Клієнт зобов’язаний поповнити рахунок до балансу 0 зл. Повідомлення про розірвання Договору в ситуації, в якій баланс рахунку клієнта знаходиться на мінусі, не впливає на право Оператора до стягнення квоти, рівної неврегульованій заборгованості Клієнта за послуги, надані Оператором.
4. Якщо кошти на рахунку Клієнта перевищують 0 зл. в день розірвання Договору, вони будуть повернуті на банківський рахунок, вказаний Клієнтом, якщо ж в повідомленні про розірвання Договору Клієнт не погодився на інше рішення. Інше рішення повинно бути зазначено Клієнтом в пред’явленій заяві. Повернення грошових коштів настане протягом 30 днів з дня припинення Договору. У разі, якщо повернення коштів буде пов’язане з необхідністю покриття Оператором додаткових витрат у вигляді трансфертних витрат, ці витрати будуть вирахувані із засобів, що належать Клієнту для повернення.

XVI. Блокування облікових записів користувачів
1. Оператор залишає за собою право тимчасово заблокувати обліковий запис Клієнта в системі ZRM в разі недотримання умов використання велосипедів ZRM, що містяться в цих Правилах.
2. Зокрема, блокування рахунку може наступити, якщо Клієнт:
a. не доповнив персональні дані, детально описані в п V.3. цих Правил;
b. використовує велосипед не за призначенням;
c. велосипед в іншому місці, ніж стандартна Станція ZRM;
d. залишає велосипед незакріпленим
3. Обліковий запис також може бути заблокований у випадку, якщо Клієнт взяв напрокат велосипед і цей транспортний засіб був загублений.
4. Постійне блокування облікового запису Клієнта не дає змоги у майбутньому створити інший обліковий запис та означає припинення договору з Клієнтом з його вини.

XVII. Мобільний додаток Nextbike
1. Мобільний додаток Nextbike доступний для безкоштовного завантаження в магазинах Google Play і Apple AppStore.
2. Використання мобільного додатку можливе на телефонах з відповідною системою Google Android або Apple IOS та доступом до Інтернету.
3. Використання мобільного додатка Nextbike можливе після реєстрації в системі Nextbike. Положення цих Правил щодо умов користування ZRM, застосовуються відповідно до мобільного додатку Nextbike.

XVIII. Прикінцеві положення
1. Прийняття цих Правил і прокат велосипеда рівнозначні: заяві про стан здоров’я, що дозволяє безпечно пересуватись на велосипеді; вмінню їзди на велосипеді; наявності еобхідним законодавством дозволів та знань правил дорожнього руху.
2. Оператор залишає за собою право розірвати Договір з 14-денним попереднім повідомленням, якщо Клієнт порушує положення цих Правил (наприклад, не повернення велосипеда в зазначений термін), а Клієнт, щодо Оператора, може пред’являти претензії, пов’язані з поверненням коштів на рахунок клієнта, якщо раніше вони не були використані Оператором для покриття боргів Клієнта.
3. У разі послуг постійного характеру (наприклад, обслуговування облікового запису) Правила можуть бути змінені з важливої причини, якою вважається:
a. зміна закону або його тлумачення, що обґрунтовує необхідність зміни Правил;
b. зміна послуги, включаючи обсяг або спосіб її надання;
c. впровадження нової послуги;
d. повне або часткове припинення надання послуги;
e. питання захисту конфіденційності, безпеки та запобігання зловживанням;
f. усунення можливих сумнівів або неоднозначності тлумачення;
g. зміна даних, зазначених у Правилах, в тому числі Оператора.
Зміни набирають чинності протягом 14 днів з моменту повідомлення Користувача про зміни до Правил шляхом оприлюднення на вебсайті та надсилання на електронну адресу Користувача. У разі неприйняття змін до Правил Користувач може негайно розірвати Договір, надіславши повідомлення не пізніше ніж протягом 14 днів з дати повідомлення Користувача про зміни до Правил.
4. У разі послуг одноразового характеру (наприклад, одноразова поїздка) або послуг, оплачених наперед, у кожному випадку застосовується версія Правил, чинна на момент замовлення послуги.
5. У питаннях, неврегульованих даними Правилами, застосовуються чинні положення законодавства, зокрема: Цивільний кодекс або закон «Про дорожній рух».
6. У разі відмінностей між польською версією і іноземною версією Правил підставою для інтерпретації є польська версія Правил.

Додаток №1
ТАБЛИЦІ ОПЛАТ ТА ДОГОВІРНИХ ШТРАФІВ

Початкова оплата10 зл
Оплата за прокат велосипеда
Суми додаються
Тривалість прокату:
до 20 хвилин0 зл
21 до 60 хвилини 2 зл
друга година та кожна наступна 4 зл
Оплата за перевищення 12 годин прокату200 зл
Письмове повідомлення про порушення Правил10 зл
Повернення велосипеда в іншому місці, ніж одна зі станцій в зоні користування180 зл
Повернення велосипеду поза зоною користування500 зл
Залишення велосипеду на станції без забезпечення.100 зл
Їзда на велосипеді більшою кількістю людей, ніж дозволено (залежно від типу велосипеда).100 зл
Неавторизована їзда100 зл
Усунення застосованих мір забезпечення200 зл
Комерційне використання велосипеда200 зл

Зазначені в Таблиці оплати включають податок ПДВ

Штрафи
Крадіжка, втрата або знищення стандартного велосипеда2000 зл
Крадіжка, втрата або знищення велосипеда типу Карго7000 зл
Крадіжка, втрата або знищення велосипеда типу Тандем7000 зл

Додаток № 2
Витрати на ремонт та відновлення велосипеда в системі
ZRM.

НАЗВАО.в.ЦІНА*ПДВ 23%РАЗОМ
Адаптер на вилкушт.84,00 зл19,32 зл103,32 зл
Переднє крилошт.9,50 зл2,19 зл11,69 зл
Заднє крилошт.9,50 зл2,19 зл11,69 зл
Чіпшт.24,78 зл5,70 зл30,48 зл
Велосипедна шина 26 x 2.125шт.8,40 зл1,93 зл10,33 зл
Дзвінокшт.3,60 зл0,83 зл4,43 зл
Гальмівний важіль, права сторонашт.9,92 зл2,28 зл12,20 зл
Трубка TP-06 Алюм. Регульована / Срібнашт.0,60 зл0,14 зл0,74 зл
Роликове гальмошт.134,90 зл31,03 зл165,93 зл
Кермошт.17,81 зл4,10 зл21,91 зл
Гальмівні колодкишт.4,70 зл1,08 зл5,78 зл
Комплект гальмшт.15,57 зл3,58 зл19,15 зл
Лівий шатуншт.19,50 зл4,49 зл23,99 зл
Система ведучих зірокшт.28,00 зл6,44 зл34,44 зл
Електричний з’єднувачшт.6,30 зл1,45 зл7,75 зл
Кошикшт.8,85 зл2,04 зл10,89 зл
Передня лампашт.19,93 зл4,58 зл24,51 зл
Задня лампашт.11,63 зл2,67 зл14,30 зл
Трос (кабель) гальмашт.2,46 зл0,57 зл3,03 зл
Трос перемикачашт.1,90 зл0,44 зл2,34 зл
Ланцюгшт.5,70 зл1,31 зл7,01 зл
Кріплення кошикашт.18,06 зл4,15 зл22,21 зл
Кріплення захисного покриття ланцюгашт.6,72 зл1,55 зл8,27 зл
Задній рефлекторшт.1,59 зл0,37 зл1,96 зл
Шина 26 x 2.125шт.27,41 зл6,30 зл33,71 зл
Щиток багажника (задня частина)шт.24,61 зл5,66 зл30,27 зл
Щиток ланцюгашт.5,70 зл1,31 зл7,01 зл
Захист гальмівного тросаПог.м.1,67 зл0,38 зл2,05 зл
Захист перемикачаПог.м.2,11 зл0,49 зл2,60 зл
Пара педалейшт.13,26 зл3,05 зл16,31 зл
Ступиця передня (динамо)шт.164,90 зл37,93 зл202,83 зл
Ступиця задняшт.130,05 зл29,91 зл159,96 зл
Штовхач для перемикачашт.8,87 зл2,04 зл10,91 зл
Переднє колесо з динамошт.196,00 зл45,08 зл241,08 зл
Перемикач з модулем управлінняшт.20,40 зл4,70 зл25,10 зл
Кабелі освітленняПог.м.5,12 зл1,18 зл6,30 зл
Велосипедна рамашт.457,38 зл105,20 зл562,58 зл
Руків’я лівашт.5,49 зл1,26 зл6,75 зл
Руків’я правашт.4,71 зл1,08 зл5,79 зл
Сідлошт.15,30 зл3,52 зл18,82 зл
Крила рекламнішт.33,60 зл7,73 зл41,33 зл
Кріплення кермашт.5,69 зл1,31 зл7,00 зл
Підніжка / підпорашт.14,40 зл3,31 зл17,71 зл
Суппорт 115 ммшт.12,56 зл2,89 зл15,45 зл
Спиця передняшт.0,27 зл0,06 зл0,33 зл
Спиця задняшт.0,27 зл0,06 зл0,33 зл
Підсідельний штиршт.15,63 зл3,59 зл19,22 зл
Гвинт роликового гальмашт.19,90 зл4,58 зл24,48 зл
Регулюючий гвинт важеля гальмашт.0,62 зл0,14 зл0,76 зл
Заднє колесо 3-ходовешт.148,50 зл34,16 зл182,66 зл
Вилкашт.43,00 зл9,89 зл52,89 зл
Кронштейн кермашт.16,93 зл3,89 зл20,82 зл
Затиск підсідельного штиряшт.6,00 зл1,38 зл7,38 зл
Кодовий замок ABUSшт.56,10 зл12,90 зл69,00 зл
Електрозамокшт.672,00 зл154,56 зл826,56 зл

*Може змінитись.

ПРАВИЛА
системи міський велосипед в Зеленій Гурі
[Набуває чинності від 6 вересня 2019 р.]

Версія PDF

I. Загальні положення

1. Дані Правила визначають принципи і умови користування системою міський велосипед в Зеленій Гурі, що також іменується ZRM (далі по тексту – ZRM), запущеної в м. Зелена Гура.

2. Правила ZRM разом із Політикою приватності безкоштовно доступні на інтернет-сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl, де можна ознайомитися з їх змістом, завантажити, відтворити і зберегти. Цей документ також можна отримати в офісі Nextbike Polska S.A., який знаходиться в Варшаві.

3. Контакт
Nextbike Polska S.A.,
ул. Пшасниска 6б
01-756 Варшава
e-mail: [email protected]
тел.: 48 68 422 84 44

4. Системи Nextbike сумісні, тобто створення облікового запису в одній з систем дає можливість користуватися прокатом велосипедів в інших містах, якщо правилами даної системи не передбачено інше. Поточний список міст, в яких функціонують системи Nextbike, знаходиться за адресою: https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Визначення

Щоразу в Правилах йдеться про:

1. Мобільний додаток Nextbike – слід розуміти мобільний додаток, що дозволяє користуватися Системою ZRM, доступною на пристроях з системою IOS і Android.

2. Бюро обслуговування клієнта міського велосипеда в Зеленій Гурі (BOK ZRM) – слід розуміти запущену Оператором послугу, що забезпечує Клієнтам цілодобовий телефонний контакт з Оператором за допомогою:
a. Цілодобової інфолінії за номером тел. 48 68 422 84 44
b. Електронної пошти за адресою [email protected]

Інформація про роботу BOK розміщена на інтернет-сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl

3. Блокування облікового запису – слід розуміти превентивну міру, що позбавляє можливості користування системою ZRM, якою може скористатися Оператор в разі порушення Клієнтом положень цих Правил, зокрема, порушення, які приносять збиток майну м. Зелена Гура і Оператора.

4. Промо-ваучер – слід розуміти пропонований Оператором ваучер, який надає можливість поповнити Рахунок Клієнта. Сума ваучера та його призначення встановлюються Оператором і поверненню не підлягає. Кошти з ваучерів використовуються в першу чергу, потім кошти, сплачені Клієнтом.

5. Електрозамок – слід розуміти механізм, який звільняє і блокує велосипед в док-станції

6. Ідентифікатор клієнта – слід розуміти індивідуальний номер, присвоєний кожному Клієнту, який відповідає номеру мобільного телефону, вказаного під час реєстрації та 6 цифровий номер ПІН. Ідентифікатором також може бути будь-яка безконтактна картка RFID. Деталі реєстрації та ідентифікаторів клієнта описані в Розділі V. Реєстрація.

7. Клієнта – слід розуміти учасника Системи ZRM, який прийняв Правила та зареєструвався в Системі ZRM. Персональні дані Клієнтів обробляються та доступні з метою реалізації Договору та згідно з вираженими згодами в системі ZRM.

8. Обліковий запис Клієнта – слід розуміти персональний обліковий запис Клієнта, створений під час реєстрації для користування Системою ZRM, а також стягнення оплат відповідно до Додатка №1 цих Правил.

9. Витрати на ремонт – слід розуміти вартість, розраховану Оператором у зв’язку з пошкодженням велосипеда на основі прейскурантів, що становлять Додаток № 2 до цих Правил.

10. Суму поповнення – слід розуміти суму поповнення в розмірі мінімум 1 зл, внесену на Рахунок Клієнта.

11. Мінімальний баланс рахунку – слід розуміти грошові кошти на Рахунку Клієнта, розмір яких повинен бути не менше, ніж 10 зл. Прокат велосипеда можливий тільки тоді, коли Клієнт має на рахунку мінімум 10 зл.

12. Неавторизована їзда – під цим слід розуміти користування велосипедом без його оренди на обліовий запис Клієнта.

13. Оператора – слід розуміти компанію Nextbike Polska S.A., яка надає послуги, пов’язані з обслуговуванням ZRM, з місцеперебуванням вул. Пшасниска 6b, 01-756 Варшава, внесену до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд для м ст. Варшави у Варшаві, XII Економічний відділ Державного судового реєстру під номером КРС 0000646950, РЕГОН 021336152, ІПН 8951981007.

14. Початкову оплату – слід розуміти суму, внесену в систему ZRM, що становить 10 зл брутто (прописом: десять злотих), оплачувану Клієнтом при реєстрації в ZRM, внесення якої є першим поповненням рахунку.

15. Пояснювальну процедуру – слід розуміти комплекс дій, прийнятих Оператором для визначення обставин і подій, що виникли в зв’язку з користуванням велосипедами, зокрема, пов’язаних з порушеннями правил, нещасними випадками, зіткненнями або пошкодженням майна Оператора.

16. Правила – слід розуміти ці Правила, які описують основи і умови користування ZRM, особливо сферу обов’язків і відповідальність осіб, що користуються можливістю прокату велосипедів в системі ZRM.

17. Стандартний велосипед – слід розуміти основний тип велосипеда, який Оператор надає у доступ в системі ZRM. Велосипед призначений для осіб старше 13 років. Навантаження велосипеда становить 120 кг. При цьому передбачається, що велосипед призначений тільки для однієї людини.

18. Велосипед типу Карго – слід розуміти триколісний велосипед з кермовим приводом, максимальний вантаж якого не може перевищувати 220 кг.

19. Велосипед типу тандем – слід розуміти велосипед, призначений для використання двома людьми загальною вагою до 227 кг.

20. Сервіс ZRM – слід розуміти здійснювану Оператором діяльність, пов’язану з експлуатацією, ремонтом і технічним обслуговуванням ZRM.

21. Стандартну станцію ZRM – слід розуміти набір велосипедних стійок разом з обладнаннями для самостійної реєстрації в системі ZRM і для прокату велосипедів через термінал ZRM. Список Стандартних Станцій ZRM знаходиться на інтернет-сайті www. zielonogorskirowermiejski.pl

22. Зону користування – слід розуміти адміністративні кордони міста Зелена Гура.

23. Інтернет-сайт – слід розуміти запущений Оператором інтернет-сайт www. zielonogorskirowermiejski.pl, що містить необхідні дані для того, щоб розпочати і далі користуватись ZRM.

24. Систему ZRM – слід розуміти запущену Оператором систему прокату велосипедів, що охоплює, зокрема, велосипеди, технічну інфраструктуру, програмне забезпечення та обладнання, яке надає можливість взяття велосипедів напрокат.

25. Таблицю оплат і штрафів – слід розуміти прейскурант послуг і оплат в ZRM, що є невід’ємною частиною Договору. Прейскурант становить Додаток №1 до цих Правил і доступний на інтернет-сторінці www. zielonogorskirowermiejski.pl

26. Термінал ZRM – слід розуміти обладнання для самостійного прокату велосипедів, які перебувають на станціях ZRM.

27. Договір – слід розуміти Договір Клієнта з Оператором, який визначає взаємні права та обов’язки, викладені в Правилах. Договір, який охоплює положення Правил вважається укладеним автоматично в момент реєстрації Клієнта в ZRM і за умови подання Клієнтом заяви про прийняття Правил і подання персональних даних під час реєстрації та внесення початкової оплати під час реєстрації Клієнта в ZRM. Адміністратором персональних даних є Nextbike Polska S.A.

28. Прокат велосипеда – слід розуміти прокат велосипеда зі Станції ZRM за допомогою Ідентифікатора клієнта або будь-яким іншим шляхом, описаним в розділі V п.10. Процес прокату детально визначає пункт VII. Правил.

29. Повернення велосипеда – слід розуміти повернення велосипеда на Станцію ZRM. Процес повернення визначає пункт X Правил. Саме лиш закріплення велосипеда шифровим замком не означає правильне повернення.

III. Загальні принципи користування ZRM

1. Клієнт може зареєструвати лише один обліовий запис в системі ZRM.

2. Умовою користування Системою ZRM є подання Клієнтом: необхідних при реєстрації персональних даних, прийняття умов, зазначених в даних Правилах, внесення початкової оплати. Крім того, умовою користування ZRM є підтримання мінімальної суми Рахунку поповнення Клієнта на момент кожного прокату в розмірі мінімум 10 зл. (Прописом: десять злотих).

3. Клієнт зобов’язаний виконувати умови Правил, зокрема, вносити визначену суму на рахунок і використовувати велосипед відповідно до Правил.

4. Особи, яким виповнилося 13 років, але не виповнилося 18 років, (далі по тексту – неповнолітні), перед укладанням Договору повинні пред’явити Оператору письмову згоду як мінімум одного з батьків або законних опікунів на укладення Договору, а також їх заяву про взяття на себе відповідальність за можливі збитки, що можуть виникнути, зокрема, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Договору, а також з покриттям поточних зобов’язань, зазначених в Таблицях оплат і штрафів та коштах ремонту та відновлення велосипеда у системі ZRM. У заяві батьки або законні опікуни повинні зобов’язатися поповнювати рахунок неповнолітнього в системі ZRM таким чином, щоб на момент взяття велосипеда напрокат рахунок був активний (VII, п. 1). Для дотримання письмової форми законності дій, Опікун зобов’язаний поставити особистий підпис на згоді. Скан згоди повинен бути відправлений на адресу електронної пошти bok@ zielonogorskirowermiejski.pl, оригінал – поштою на адресу Оператора або представити особисто в офісі Оператора.

5. Обов’язковою умовою користування прокатом велосипеда неповнолітньою особою є наявність велосипедної або мотовелосипедной карти.

6. Одночасно Клієнт може взяти напрокат до чотирьох велосипедів. Користування взятим напрокат велосипедом дозволяється в Зоні користування.

7. Сторони Договору зобов’язані повідомляти один одному про будь-які зміни адрес або інших даних, що ідентифікують сторони, надані під час реєстрації в системі.

IV. Відповідальність / Зобов’язання

1. Клієнт несе відповідальність за користування велосипедом згідно з його призначенням і умовами Правил. У разі недотримання умов, викладених в Правилах, Оператор має право заблокувати обліковий запис Клієнта. Детальні умови блокування облікового запису описані в пункті XVI цих Правил.

2. Клієнт зобов’язується повернути велосипед у технічно справному стані, такому ж, як і в момент взяття напрокат. Клієнт несе відповідальність за наслідки подій, що виникають в результаті порушення ним чинного законодавства під час користування Системою ZRM.

3. Велосипеди системи ZRM можуть використовуватися лише в некомерційних цілях, інакше буде накладена кара, згідна з Додатком 1.

4. Клієнт несе відповідальність за велосипед / велосипеди з моменту взяття напрокат зі станції ZRM до моменту повернення на Станцію ZRM. Зокрема, Клієнт зобов’язаний вжити заходів для запобігання пошкодженню і крадіжкам взятого напрокат велосипеда.

5. У разі крадіжки велосипеда, що виникла під час прокату, Клієнт зобов’язаний проінформувати про це BOK ZRM негайно після встановлення факту інциденту.

6. Забороняється користуватися велосипедами Системи ZRM особам, які перебувають під впливом алкоголю або інших одурманюючих засобів, психотропних речовин або еквівалентних засобів в розумінні законодавчих актів щодо протидії наркоманії; сильнодіючих антиалергенних препаратів, інших медикаментів, при застосуванні яких забороняється або рекомендується утриматися від керування транспортними засобами.

7. Клієнт несе повну відповідальність і зобов’язується покривати всі оплати, штрафи і т.п., накладені на Клієнта під час користування велосипедом, що виникли з його вини. Клієнт не несе відповідальності за штрафи, збори і т. д., які були накладені на нього, але виникли з вини Оператора.

8. У разі доведених пошкоджень, що виникли через неналежне використання обладнання, що входить до складу Системи ZRM, Клієнт зобов’язується покрити вартість заміни пошкоджених частин і послуг, пов’язаних з їх заміною з метою відновлення велосипеда до первинного стану, до взяття на прокат. За виконання необхідних ремонтів Оператор виставляє Клієнту відповідний рахунок або рахунок-фактуру ПДВ. Оцінка окремих частин велосипеда, які були пошкоджені з вини Клієнта, буде здійснена на підставі Додатку № 2 до цих Правил – Витрати на ремонт та відновлення велосипеда.

9. У випадку неналежного повернення велосипеда з вини Клієнта, Клієнт покриває вартість його подальшого прокату і несе відповідальність за можливу крадіжку і поламання. У разі виникнення труднощів з поверненням велосипеда Клієнт зобов’язаний негайно зв’язатися з Центром Клієнта ZRM, будучи поруч із велосипедом.

10. Будь-яке навмисне знищення власності Оператора призведе до витрат на ремонт або відновлення, і, отже, може привести до судового процесу. Оператор має право вимагати покриття всіх обґрунтованихвитрат, в т.ч. вартості юридичного обслуговування від винуватця пошкоджень і знищень.

11. Клієнт відповідає за можливі шкоди, що виникають внаслідок невиконання Правил, причому одним із елементів шкоди може бути т.зв. вартість відновлення велосипеда, встановлена в Таблицях оплати і штрафів і таблиці Витрати на ремонт та відновлення велосипеда ZRM.

12. Користувачам забороняється перевозити велосипеди ZRM автомобілями та іншими транспортними засобами, що належать приватним особам, не включаючи засоби громадського транспорту.

13. Забороняється використовувати захисні засоби, які не входять до системи ZRM, для знерухомлення велосипеду. Оператор залишає за собою право усунути неналежні забезпечення, застосовані Клієнтом, що в’яжеться з наклакееям кари, згідної з Додатком 1.

V. Реєстрація

1. Обов’язковою умовою користування Системою ZRM є попередня реєстрація Клієнта, прийняття положень Правил, подання необхідних персональних даних під час реєстрації і наявність мінімального балансу рахунку (10 зл).

2. Реєстрація може бути здійснена через:
a. термінал ZRM, який знаходиться на Станції
b. Інтернет-сайт www. zielonogorskirowermiejski.pl
c. мобільний додаток Nextbike
d. телефонний контакт з BOK ZRM

3. Під час реєстрації на сайті www, zielonogorskirowermiejski.pl, через мобільний додаток Nextbike або телефонуючи працівнику BOK ZRM, необхідно вказати наступні персональні дані:
a. ім’я та прізвище,
b. контактну адресу, тобто місто, вулицю разом з номером будинку / квартири, поштовий код, країну,
c. електронну адресу,
d. номер PESEL,
e. номер мобільного телефону,
f. номер платіжної картки у випадку оплати кредитною карткою з можливістю зняття коштів (необов’язково),

4. Під час реєстрації в Терміналі ZRM, Клієнт вказує наступні персональні дані:
a. номер мобільного телефону,
b. ім’я та прізвище,
c. якщо ви хочете поповнити свій рахунок: номер кредитної карти з можливістю зняття коштів.
Решту даних, які перераховані в пункті 3 літ. b, c і d, Клієнт зобов’язаний надати не пізніше, ніж протягом 24 годин з моменту реєстрації. Якщо дані не будуть доповнені протягом зазначеного часу, обліковий запис буде заблокований. Обліковий запис буде розблокований, якщо будуть надані правильні і повні дані.

5. Щоб завершити процес реєстрації, на вказану адресу електронної пошти буде надіслане посилання для підтвердження даних Клієнтом. Після авторизації посилання перевіряється обліковий запис. Відсутність підтвердження даних протягом 24 годин з моменту отримання мейла, шляхом натискання посилання підтвердження, призводить до не завершення процесу реєстрації в системі ZRM, тим самим блокуючи обліковий запис.

6. Облікові записи Клієнтів, які містять неправдиві персональні дані з балансом 0 злотих, можуть бути автоматично видалені з бази даних системи ZRM.

7. У ході реєстрації через Термінал ZRM Клієнт вводить обраний на власний розсуд код ПІН. Однак під час реєстрації через: інтернет-сайт, мобільний додаток Nextbike і BOK ZRM – ПІН генерується автоматично. Після завершення реєстрації Клієнт отримує підтвердження з Системи ZRM про успішну реєстрацію та свій індивідуальний ПІН, який дозволяє ідентифікувати Клієнта в системі.

8. Щоб полегшити процес входу в систему на Терміналі, Клієнт має можливість приєднати RFID-карту до свого облікового запису в ZRM. Під час прокату і повернення велосипеда Клієнт може використовувати такі методи ідентифікації:
a. номер мобільного телефону, який разом з ПІН-кодом розглядається як ідентифікатор Клієнта,
b. Електронну ідентифікаційну картку студента – тобто безконтактну персоналізовану електронну картку (чіп + RFID) з її унікальним закодованим номером – разом з ПІН-кодом,
c. платіжну картку – споживчі кредитні, дебетові і передплачені кредитні карти, випущені платіжними організаціями емітентів Visa International та Mastercard International і іншими, які відповідають вимогам для визнання їх в якості електронного платіжного інструменту в значенні відповідних законів разом з номером ПІН. Термінали адаптовані для роботи з продуктами сімейства PayPass і PayWave,

Після входу в свій обліковий запис на сайті www.zielonogorskirowermiejski.pl Клієнт може відключити ПІН-код, позначивши варіант: При кожному прокаті і поверненні з міркувань безпеки прошу запитувати мій ПІН-код. Ця опція дозволяє вам взяти напрокат / повернути велосипед на термінал без введення ПІН-коду з використанням методів ідентифікації: b та с.

9. Адміністратором персональних даних являється Nextbike Polska S.A. з місцем перебування у Варшаві, вул. Пшасниска 6b, 01-756 Варшава (далі – Адміністратор). Інформація про захист персональних даних доступна в Політиці приватності Nextbike Polska за адресою: www. zielonogorskirowermiejski.pl

10. З адміністратором даних можна зв’язатися за електронною поштою [email protected], через контактну форму на інтернет-сайті [www.zielonogorskirowermiejski.pl] за телефоном +48 22 208 99 90 або письмово на адресу офісу Nextbike Polska S.A.

11. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за електронною поштою [email protected], заповнивши контактну форму за адресою [www. zielonogorskirowermiejski.pl], за телефоном + 48 22 208 99 90 або в письмовій формі на адресу офісу Nextbike Polska S.A. До Інспектора з захисту персональних даних можна звернутися у всіх питаннях, що стосуються обробки персональних даних та користування правами, пов’язаними з обробкою персональних даних.

12. Персональні дані користувача будуть оброблятися з метою:
a. створення та обслуговування облікового запису клієнта та надання послуг, доступних в рамках RGM, на умовах, визначених у цих Правилах, – правовою основою обробки буде необхідність виконання договору, укладеного користувачем,
b. виконання юридичних зобов’язань Nextbike Polska S.A., в першу чергу, що виникають з положень бухгалтерського обліку та податкових норм, – правовою основою обробки буде необхідність виконання юридичних зобов’язань, що покладаються на Адміністратора,
c. передачі маркетингового контенту щодо продуктів або послуг компанії Nextbike Polska S.A. – правовою основою обробки буде законний інтерес Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є проведення маркетингової діяльності щодо власних товарів або послуг; у випадку погодження на обробку персональних даних для надання маркетингового контенту щодо продуктів або послуг компанії Nextbike Polska S.A. у разі не укладення з нею договору та після закінчення дії договору – ця згода стане правовою підставою для обробки персональних даних користувача, якщо не буде укладений договір з Nextbike Polska S.A. та після його завершення (у випадку відсутності згоди персональні дані користувача не будуть оброблятися з метою маркетингу, у разі не укладення договору та після його завершення);
d. передачі маркетингового контенту щодо продуктів або послуг партнерів Nextbike Polska SA; правовою основою для обробки буде згода на обробку даних для передачі маркетингового контенту щодо продуктів або послуг партнерів Nextbike Polska S.A. (у випадку відсутності згоди персональні дані користувача не будуть оброблятися з цією метою),
e. забезпечення можливості контролю, звідки взято напрокат та де відбулось повернення велосипедів в RGM за допомогою системи GPS або перевірки місця розташування велосипеда в разі відсутності його повернення – правовою основою для обробки буде законний інтерес Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є захист майнових інтересів шляхом збору інформації, що дозволяє знайти місце знаходження велосипеда,
f. Врегулювання або розгляду можливих претензій або захисту від претензій Nextbike Polska S.A., що стосуються договору, укладеного з користувачем – правовою основою для обробки буде законний інтерес Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є можливість врегулювання, розгляду та захисту від претензій.

13. Персональні дані можуть бути передані наступним суб’єктам: постачальникам ІТ-послуг, провайдерам послуг по знаходженню місцеположення (GPS), постачальникам маркетингових послуг, операторам Інтернет-платежів, кур’єрським та поштовим операторам, суб’єктам, що надають бухгалтерські та юридичні послуги.

14. Персональні дані користувачів оброблятимуться до закінчення терміну дії претензій, що виникають з договору, укладеного користувачем з Адміністратором. Після цього періоду дані будуть оброблятися в об’ємі та протягом часу, який вимагається законодавством, включаючи правові норми бухгалтерського обліку. У випадку вираження згоди на обробку даних, дані будуть оброблятися до відкликання згоди. Адміністратор припинить обробку даних у маркетингових цілях під час дії договору, якщо користувач виразить заперечення проти обробки його даних з цією метою.

15. Виражену згоду на обробку даних для надання користувачеві маркетингового контенту компанією Nextbike Polska S.A. ви можете відкликати в будь-який час. Метод відкликання згоди вказаний у Політиці приватності Nextbike Polska S.A. [посилання на політику]. Відкликання згоди не вплине на законність обробки, проведеної до її відкликання.

16. У тій мірі, в якій основою обробки персональних даних користувача буде законний інтерес Адміністратора, він матиме право виразити заперечення проти обробки персональних даних, зокрема він має право заперечувати проти обробки даних для надання йому маркетингового контенту протягом періоду дії договору, укладеного з Адміністратором.

17. Користувач має право доступу до даних та право вимагати їх виправлення, усунення або обмеження їхньої обробки, а також право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі-члені постійного перебування чи місці роботи користувача або місці потенційного порушення.

18. Оскільки дані користувача обробляються автоматично на підставі договору та згоди (якщо вона виражена), користувач також має право передавати особисті дані, які він надає Адміністратору, тобто отримувати від Адміністратора персональні дані в структурованому, широко використовуваному машинному форматі. Такі дані можуть бути відправлені користувачем іншому Адміністратору даних. Деталі описані в Політиці приватності Nextbike Polska S.A. [посилання на Політику].

19. Надання персональних даних для створення облікового запису, а потім користування послугами, що надаються в рамках ZRM, є необхідним для укладання та виконання договору – без надання персональних даних неможливо укласти договір. Надання даних з метою отримання маркетингового контенту є добровільним.

20. Зміст окремих транзакцій / прокатів доступний лише сторонам Договору. Кожен клієнт, який пройшов процедуру реєстрації, після входу в систему, має доступ до всіх своїх транзакцій / прокатів протягом терміну зберігання в комп’ютерній системі. Дані клієнта щодо окремих транзакцій / прокатів зберігаються в ІТ-системі ZRM. Якщо немає заборгованостей щодо оплат за використання велосипедів дані видаляються відразу після подачі Клієнтом заяви про їх видалення. У разі подання рекламації дані зберігаються до завершення процедури розгляду рекламації протягом 6 місяців і протягом можливого судочинства, розгляду претензій Клієнта, для доказових цілей, але не менше, ніж 6 місяців і не більше, ніж 2 роки з моменту відповіді на рекламацію. У разі подачі заяви протягом цього періоду (наприклад, на компенсацію, відшкодування збитків) – дані обробляються під час визначення можливої відповідальності Оператора/ Клієнта і виконання винесеного рішення.

21. Особисті дані обробляються, зберігаються та забезпечуються відповідно до норм, встановленим чинним законодавством.

22. . Адміністратор персональних даних – Оператор зобов’язується зберігати конфіденційність персональних даних та не розголошувати їх іншим суб’єктам, за винятком суб’єктів, що діють від імені Адміністратора, або Клієнт чітко його уповноважить, або таке уповноваження виникає з норм закону. Це зобов’язання залишається чинним після закінчення правових відносин між Орендарем та Оператором.

23. Для того, щоб адаптувати зміст і послуги до індивідуальних потреб та інтересів Клієнтів, Оператор використовує так звані файли cookie, тобто інформацію, збережену через сервер Сервісу на комп’ютері Клієнта, яку сервер може зчитувати під час підключення з цього комп’ютера. Файли cookie надають статистичні дані про переміщення Клієнтів та використання ними окремих Інтернет-сторінок ZRM та забезпечують ефективне надання Послуг. Клієнт може в будь-який час відключити можливість приймання файлів cookie у своєму браузері, однак це може викликати труднощі і навіть перешкоджати використанню Системи. Деталі щодо файлів cookie розміщені в Політиці приватності Nextbike Polska SA [посилання на Політику].

VI. Форми оплати

1. Оплата послуг і продуктів, пропонованих в рамках Системи ZRM, може здійснюватися шляхом:
a. поповнення Рахунку Клієнта за допомогою банківського переказу або шляхом оплати платіжною карткою, зокрема через портал www.zielonogorskirowermiejski.pl, з якого будуть зніматися кошти в розмірі, відповідно до Таблиці оплат і штрафів, а потім перераховуватися на рахунок Оператора,
b. активації доручення зняття грошових коштів з кредитної картки, що передбачає зняття оплати мін.10 зл в випадках, про які йдеться в пар. VII п.1 b. Це можна здійснити шляхом введення номера кредитної, платіжної карти в Терміналі ZRM, під час контакту з BOK ZRM, а також за допомогою мобільного додатка Nextbike.

2. Всі платежі перераховуються на рахунок Оператора.

3. За запитом Клієнта Оператор доставить Клієнту рахунок-фактуру ПДВ, що охоплює платний проїзд. Для цього Клієнту необхідно звернутися до Оператора через електронну пошту, надаючи дані, необхідні для видачі рахунку-фактури ПДВ, разом з датою і часом прокату, а також номером велосипеда.

4. Оператор відправить рахунок-фактуру ПДВ в електронному вигляді на адресу електронної пошти, з якої Клієнт з ним зв’язувався. В обґрунтованих випадках, Оператор може відправити рахунок-фактуру ПДВ на іншу адресу електронної пошти, вказану Клієнтом.

VII. Прокат

1. Прокат велосипеда можливий, коли Клієнт має активний статус облікового запису. Під активним статусом облікового запису розуміється:
a. наявність на рахунку Клієнта мінімальної суми 10 зл. брутто, шляхом поповнення грошовим переказом або одноразовою сплатою з використанням платіжної картки,
b. визначення платіжної картки як форми оплати з можливістю зняття коштів через термінал або за допомогою контакту з BOK ZRM, з якої кошти знімаються автоматично.

2. Взяти напрокат стандартний велосипед можна на будь-якій Стандартній станції ZRM після попереднього запуску Терміналу ZRM, входу в систему і дій виконаних відповідно до повідомлень виведених на дисплей Терміналу ZRM. Відкриття електрозамка супроводжується відповідним повідомленням, яке виводиться на дисплей Терміналу ZRM, а також звуковим сигналом. Під час взяття напрокат Клієнт отримує номер до шифрувального замка, що відкриває захисний трос велосипеда, який береться напрокат. Цей номер до повернення велосипеда можна підтвердити в Терміналі ZRM, мобільному додатку Nextbike і в BOK ZRM. Перед взяттям напрокат Клієнт зобов’язаний упевнитися, що стандартний велосипед має захисний трос, що також іменується велозамком. У разі його відсутності Клієнт зобов’язаний зв’язатися з BOK ZRM і проінформувати про його відсутність. Взяти напрокат також можна за допомогою мобільного додатку Nextbike або зв’язавшись з BOK ZRM.

3. Перед початком їзди Клієнт зобов’язаний упевниться, що велосипед придатний до використання, зокрема:
a. колеса велосипеда накачані, а гальма справні,
b. має справний захисний трос, що також іменується велосипедним затискачем (в разі стандартних велосипедів і велосипедів типу тандем, карго)

4. Після розблокування велосипеда будь-якого типу, Клієнт зобов’язаний закріпити трос так, щоб виключити можливість його потрапляння в колесо.

5. Якщо під час прокату були виявлені будь-які пошкодження велосипеда, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про проблему в BOK ZRM і залишити велосипед на найближчій станції ZRM

6. Прокат і користування несправним велосипедом може призвести до відповідальності Клієнта за спричинені поламання та шкоди у разі, якби Клієнт міг помітити несправність велосипеда.

7. Рекомендується, щоб Клієнт під час прокату мав в наявності придатний для телефонного контакту з BOK мобільний телефон.

8. Встановлений спереду велосипеда кошик, призначений виключно для перевезення легких предметів. Для збереження безпеки та із-за можливого пошкодження велосипеда не можна класти туди важкі речі. При перевезенні в кошику речей, що важчі, ніж 5 кг, слід бути особливо обережними. Максимальна вага поклажі в кошику не повинна перевищувати 5 кг. Розміщення в кошику предмети, не повинні виступати за краї кошика, також не повинні мати жодних гострих країв. Якщо станеться нещасний випадок з причин неналежного використання кошика, Клієнт несе відповідальність і покриває збитки, що виникають внаслідок цього. Оператор не несе відповідальності за пошкодження і залишені в кошику товари і предмети. Зокрема, Оператор не несе відповідальності за перевезення електронного обладнання, яке є власністю Клієнта.

9. Максимальне навантаження:
a. Стандартного велосипеда, призначеного для використання 1 людиною, не може перевищувати 120 кг,
b. Велосипеда типу тандем, призначеного для використання 2 особами, не може перевищувати 227 кг,
c. Велосипеда типу Карго – не може перевищувати 220 кг, але передбачається, що вантажність ящика становить 100 кг, а навантаження самого велосипеда (без ящика) становить 120 кг. Велосипед типу Карго пристосований для перевезення 4 дітей у ящику;

10. Тримач, розміщений на велосипедах типу тандем, служить виключно для перевезення напоїв. Користувач зобов’язаний переконатись, що напій закріплений так, щоб запобігти його випаданню під час їзди. Якщо нещасний випадок трапиться із-за неправильного використання тримачів, Клієнт несе відповідальність і покриває пов’язані з цим витрати.

11. У разі будь-яких проблем з прокатом або поверненням велосипеда на Станцію ZRM Клієнт
зобов’язаний негайно зв’язатися з Центром Клієнта ZRM, будучи поруч із велосипедом. Працівник BOK проінформує Клієнта про подальші дії. Узятий напрокат велосипед потрібно використовувати відповідно до призначення. Велосипед ZRM, як засіб громадського транспорту, призначений для пересування між Станціями ZRM. Не можна використовувати велосипеди ZRM для гірських екскурсій, стрибків, каскадерських трюків, не можна влаштовувати перегони і використовувати велосипед для буксирування або штовхання чого-небудь.

VIII. Тривалість прокату

1. Клієнт зобов’язаний повернути велосипед не пізніше, ніж із закінченням дванадцятої години прокату

2. Перевищення 12 годин одноразового прокату призводять до нарахування оплат і штрафів відповідно до Таблиць оплат і штрафів.

IX. Ремонти і Аварії

1. Про всі аварії слід повідомляти за телефоном в BOK ZRM відразу після їх виявлення. У разі кожної аварії, яка перешкоджає подальшому пересуванню, Клієнт зобов’язаний припинити рух і проінформувати за телефоном BOK ZRM, а також доставити велосипед на найближчу Станцію ZRM

2. Забороняється самостійно здійснювати будь-які ремонти, модифікації, заміни деталей у взятому напрокат велосипеді. Єдиним уповноваженим для таких дій суб’єктом є Сервіс ZRM.

3. Клієнт зобов’язаний мати можливість зв’язуватися з BOK ZRM протягом всього періоду прокату велосипеда.

X. Повернення

1. Клієнт зобов’язаний правильно повернути Стандартний велосипед, велосипед типу Тандем та велосипед типу Карго наступним чином:
a. Залишити велосипед на стандартній станції ZRM і закріпити велосипед у вільному електрозамку, який є невід’ємною частиною стійки. Правильне блокування велосипеда в стійці буде підтверджено звуковим сигналом і фізичним блокуванням велосипеда в стійці.
b. Залишити велосипед на стандартній станції ZRM, і повернути велосипед за допомогою закодованого замка (за винятком, якщо Клієнт не може закріпити велосипед в електрозамку, наприклад, коли немає вільних місць або аварія стандартної станції ZRM), закріплюючи велосипед в стійці або прикріплюючи до іншого велосипеда (належним чином закріпленого шляхом вставлення в електрозамок або закріпленого затискачем), розташованого на стандартній станції ZRM, заблокувати замок (шляхом перетасування всіх чисел) і натиснути кнопку «Повернення» на електронній панелі терміналу, слідувати інструкціям на дисплеї. Після блокування замка Клієнт може також повернути велосипед за допомогою додатку Nextbike або зв’язатися з BOK ZRM. Для того, щоб повернути велосипед, зв’язавшись по телефону з BOK ZRM, необхідна присутність Клієнта на станції, на якій повинен бути повернутий велосипед.
c. У разі виникнення будь-яких труднощів, пов’язаних з поверненням велосипеда, Клієнт зобов’язаний негайно зв’язатися з цілодобовою гарячою лінією BOK ZRM. Передбачається, що для того, щоб повернути велосипед шляхом телефонного контакту з BOK ZRM, Клієнт повинен бути присутнім на Станції, на якій повинен бути повернутий велосипед.

2. Клієнт несе відповідальність за правильне повернення і захист велосипеда, про які йдеться в пунктах X.1. до Х.3 під загрозою:
a. нарахування оплат за використання велосипеда відповідно до затвердженого прейскуранта, а в разі прокату протягом більше 12 годин – нарахування додаткової оплати в розмірі 200 злотих;
b. нарахування договірного штрафу за втрату, крадіжку або знищення велосипеда відповідно до Додатка №2 цих Правил.
c. нарахування штрафу за повернення велосипеда в місці, відмінному від Стандартної станції ZRM відповідно до Додатка № 1 цих Правил.
d. тимчасового або постійного блокування облікового запису Клієнта

Оплати сумуються.

3. У випадку, якщо під час прокату велосипеда станеться нещасний випадок або зіткнення, Клієнт зобов’язується написати заяву або викликати поліцію на місце події. Крім того, у випадку виникнення вищезгаданої події, Клієнт зобов’язаний повідомити BOK ZRM максимально до 24 годин з моменту виникнення події.

XI. Оплати

1. Оплати нараховуються відповідно до тарифів, зазначених в Таблицях оплат і штрафів, що є додатком до Правил, доступних на www. zielonogorskirowermiejski.pl, а також на терміналах ZRM. Підставою для нарахування оплати є кількість хвилин прокату, які обчислюються від моменту взяття велосипеда напрокат до моменту повернення велосипеда в електрозамок або отримання підтвердження з Системи ZRM про прийнтяття повернення велосипеда.

2. Оплати за користування прокатом диференційовані і залежать від часу прокату велосипеда. Оплата за одноразовий прокат є сумою платежів за часові відрізки.

3. Час нарахування оплат ділиться на одногодинні відрізки, крім першої години прокату, під час якого виділяється період перших двадцяти хвилин прокату і наступних платних сорока хвилин прокату.

4. У разі, коли нараховані оплати за проїзд перевищують наявні засоби, Клієнт зобов’язаний поповнити свій рахунок мінімум до сальдо, що дорівнює 0 зл. протягом 7 днів. У разі не погашення заборгованості, Оператор зберігає за собою право застосувати відповідні юридичні кроки щодо Клієнта, спрямовані на отримання оплати на підставі виконаного Договору. Оператор має право нарахувати законні відсотки від заборгованих сум від дати настання терміну платежу до дати фактичного здійснення платежу в повному обсязі.

5. Повернення квот, сплачених за майбутні прокати, може бути здійснене після розірвання Договору. Протягом дії Договору з Оператором системи ZRM оплати за майбутні прокати (сума поповнення) не підлягають поверненню.

6. У разі отримання заохочувального або рекламного ваучера, сума поповнення рахунку Клієнта і її використання визначається Оператором і не підлягає відшкодуванню, тобто неможливо отримати ці кошти назад. Кошти з такого поповнення використовуються в першу чергу, перш ніж використовувати кошти, заплачені Клієнтом. У разі рекламного ваучера, докладні відомості про квоти, термін дії і причини надання визначаються в поточних правилах промо-акції, доступних на інтернет-сайті системи.

7. Невикористані кошти переходять з сезону в сезон, не підлягають анулюванню.

8. Якщо у Клієнта є заборгованість перед Оператором, Оператор послуг залишає за собою право передавати інформацію про заборгованості організаціям, визначеним чинним законодавством на умовах, що випливають з окремих положень. Клієнт визнає, що Оператор ZRM має право передати заборговані суми стосовно Клієнта, що виникають з Договору, третім особам, і це уповноважить ці треті особи вимагати від Клієнта ці заборговані суми. Оператор ZRM залишає за собою право уповноважити компанію по стягненню боргів до стягнення заборгованості з Клієнта.

XII. Відповідальність

1 Оператор надає послуги, пов’язані з обслуговуванням системи ZRM, і несе відповідальність за їх належне функціонування.

2. Оператор не несе відповідальності за прямі або опосередковані шкоди та втрачені прибутки, що виникають у результаті неналежного виконання Клієнтом Договору або інших шкод, за які відповідальний Клієнт, за винятком шкоди, заподіяної Оператором через умисне порушення.

3. Всі претензії та скарги, що з них випливають, Клієнти повинні відправляти на адресу Оператора.

4. Оператор залишає за собою право надавати доступ до даних Клієнта, якщо зобов’язання розкриття даних правомочним особам є результатом застосування відповідних положень законодавства.

XIII. Рекламація

1. Рекомендований час пред’явлення рекламації – протягом 7 днів від дати події, що є причиною рекламації.

2. Всі рекламації щодо наданих послуг на підставі Правил можна пред’являти:
a. електронною поштою на адресу e-mail bok@ zielonogorskirowermiejski.pl
b. поштою на поштову адресу Оператора, зазначену в пункті I.3
c. Особисто в офісі Оператора.

3. Якщо зазначені в рекламації дані чи інформація вимагають доповнення, перед розглядом рекламації Оператор звертається до Заявника з проханням про їх доповнення у визначеному обсязі. Перед розгляненням скарги, Оператор може також попросити Клієнта доповнити дані на обліковому записі, що вимагається положеннями Регламенту, протягом визначеного періоду. У разі відсутності даних, Оператор залишить скаргу без розгляду.

4. Рекламації, які не містять такі дані, як: ім’я, прізвище, адреса, номер телефону, що дозволяють провести ідентифікацію Клієнта, Оператор залишає без розгляду.

5. Пред’явлення Рекламації не звільняє Клієнта від обов’язку своєчасного виконання зобов’язань щодо Оператора.

6. Оператор розглядає рекламацію протягом 14 днів від дати її отримання або доповнення, а в особливо складних випадках протягом 30 днів. У разі необхідності доповнення рекламації термін для розгляду рекламації починається від дня вручення Оператору додаткових документів або додаткових пояснень / інформації. У разі неможливості дотримання терміну розгляду рекламації, Оператор інформує Клієнта про затримку, вказуючи причину затримки (обставини, які потрібно визначити) і планований термін розгляду рекламації.

7. Відповідь на рекламацію буде відправлена Клієнту електронною поштою або поштою на кореспонденційну адресу вказану в рекламації. Оператор може відправити відповідь Заявнику на іншу зазначену адресу / адресу електронної пошти.

8. Розгляд рекламації полягає в ідентифікації проблеми, оцінці її обґрунтованості, та вирішенні проблеми, заявленої Клієнтом або в здійсненні відповідних дій з метою усунення можливих неточностей, причин їх виникнення, і надання вичерпної, професійної за формою і змістом відповіді.

9. BOK надає відповідь, в якій вказана позиція Оператора щодо рекламації, обґрунтування і інформація про процедуру оскарження.

10. Клієнт має право оскаржити рішення, видане Оператором. Оскарження буде розглянуто протягом 14 днів з дня його надходження в BOK. Оскарження повинно бути доставлене одним із способів:
a. електронною поштою на адресу e-mail [email protected]
b. поштою на поштову адресу Оператора, зазначену в пункті I.3,
c. Особисто в офісі Оператора.

11. Клієнт може:
a. надіслати оскарження рішення Оператора безпосередньо в BOK протягом 14 днів з дати отримання відповіді на рекламацію;
b. звернутися з позовом до відповідного суду загальної юрисдикції.

XIV. Розірвання договору:

1. Клієнт може розірвати укладений з оператором Договір на підставі положень права, без вказівки причини, протягом 14 днів з дати його укладення. Термін вважається дотриманим, якщо до його закінчення Клієнт відправить заяву про розірвання Договору.

2. Клієнт може розірвати Договір шляхом:
a. відправлення Оператору на адресу e-mail [email protected] заяви про розірвання Договору,

b. відправлення Оператору на поштову адресу, вказану в пункті I.3, письмової заяви про розірвання Договору. Для цього Клієнт може скористатися бланком розірвання Договору, що міститься в додатку № 2 до закону від 30 травня 2014 року Про права клієнта (Зак.віс. від 2019. П.134. із змінами), але це не обов’язково.

3. У разі розірвання Договору, Договір визнається неукладеним. У разі розірвання Договору кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні все, що одержала на підставі Договору. Повернення відбувається не пізніше 14 днів з дати отримання Оператором заяви про розірвання Договору. Повернення платежів здійснюється із застосуванням таких же способів оплати, які використовувалися Клієнтом в першій трансакції, якщо в заяві про розірвання Договору Клієнт не повідомив про інше рішення. Інше рішення повинно бути зазначено Клієнтом в поданій заяві.

4. У разі розірвання Договору, Договір вважається неукладеним. Якщо на прохання уповноваженого Учасника виконання послуги розпочнеться до закінчення періоду розірвання Договору, Учасник зобов’язаний оплатити послуги, надані до розірвання Договору. Відшкодування решти коштів відбудеться не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати отримання Оператором повідомлення про розірвання Договору, використовуючи ті ж методи оплати, які були використані Клієнтом в першій трансакції, якщо в повідомленні про розірвання Договору Клієнт не вказав інше рішення.

XV. Припинення Договору за заявою Клієнта

1. Клієнт має право відмовитися від Договору. Відмову в письмовій формі можна надати наступним чином:
a. електронною поштою на адресу e-mail [email protected]
b. поштою на поштову адресу Оператора, зазначену в пункті I.3,
c. Особисто в офісі Оператора.

2. Розірвання Договору настає протягом 14 днів з дати вручення повідомлення про припинення дії Договору Оператору. Результатом розірвання договору є усунення Оператором облікового запису Клієнта в системі ZRM.

3. Перед поданням повідомлення про розірвання, Клієнт зобов’язаний поповнити рахунок до балансу 0 зл. Повідомлення про розірвання Договору в ситуації, в якій баланс рахунку клієнта знаходиться на мінусі, не впливає на право Оператора до стягнення квоти, рівної неврегульованій заборгованості Клієнта за послуги, надані Оператором.

4. Якщо кошти на рахунку Клієнта перевищують 0 зл. в день розірвання Договору, вони будуть повернуті на банківський рахунок, вказаний Клієнтом, якщо ж в повідомленні про розірвання Договору Клієнт не погодився на інше рішення. Інше рішення повинно бути зазначено Клієнтом в пред’явленій заяві. Повернення грошових коштів настане протягом 30 днів з дня припинення Договору. У разі, якщо повернення коштів буде пов’язане з необхідністю покриття Оператором додаткових витрат у вигляді трансфертних витрат, ці витрати будуть вирахувані із засобів, що належать Клієнту для повернення.

XVI. Блокування облікових записів користувачів

1. Оператор залишає за собою право тимчасово заблокувати обліковий запис Клієнта в системі ZRM в разі недотримання умов використання велосипедів ZRM, що містяться в цих Правилах.

2. Зокрема, блокування рахунку може наступити, якщо Клієнт:
a. не доповнив персональні дані, детально описані в п V.3. цих Правил;
b. використовує велосипед не за призначенням;
c. велосипед в іншому місці, ніж стандартна Станція ZRM;
d. залишає велосипед незакріпленим

3. Обліковий запис також може бути заблокований у випадку, якщо Клієнт взяв напрокат велосипед і цей транспортний засіб був загублений.

4. Постійне блокування облікового запису Клієнта не дає змоги у майбутньому створити інший обліковий запис та означає припинення договору з Клієнтом з його вини.

XVII. Мобільний додаток Nextbike

1. Мобільний додаток Nextbike доступний для безкоштовного завантаження в магазинах Google Play і Apple AppStore.

2. Використання мобільного додатку можливе на телефонах з відповідною системою Google Android або Apple IOS та доступом до Інтернету.

3. Використання мобільного додатка Nextbike можливе після реєстрації в системі Nextbike. Положення цих Правил щодо умов користування ZRM, застосовуються відповідно до мобільного додатку Nextbike.

XVIII. Прикінцеві положення

1. Прийняття цих Правил і прокат велосипеда рівнозначні: заяві про стан здоров’я, що дозволяє безпечно пересуватись на велосипеді; вмінню їзди на велосипеді; наявності еобхідним законодавством дозволів та знань правил дорожнього руху.

2. Оператор залишає за собою право розірвати Договір з 14-денним попереднім повідомленням, якщо Клієнт порушує положення цих Правил (наприклад, не повернення велосипеда в зазначений термін), а Клієнт, щодо Оператора, може пред’являти претензії, пов’язані з поверненням коштів на рахунок клієнта, якщо раніше вони не були використані Оператором для покриття боргів Клієнта.

3. Оператор уповноважений вносити зміни в Правила або Політику приватності з наслідками на майбутнє. Інформація про зміни в дані Правила або Політику приватності відправлятиметься на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Відсутність письмової інформації про відмову прийняття змін до Правил або Політики приватності, надісланої в BOK протягом 14 днів з дати її відправлення Клієнту, означає прийняття Клієнтом внесених до Правил та Політику приватності змін. Письмова інформація про те, що Клієнт не прийняв зміни до Правил або Політики приватності, рівнозначна розірванню Договору Клієнтом.

4. У питаннях, неврегульованих даними Правилами, застосовуються чинні положення законодавства, зокрема: Цивільний кодекс або закон «Про дорожній рух».

5. У разі відмінностей між польською версією і іноземною версією Правил підставою для інтерпретації є польська версія Правил.

Додаток №1 ТАБЛИЦІ ОПЛАТ ТА ДОГОВІРНИХ ШТРАФІВ

Початкова оплата10 зл
Оплата за прокат велосипеда

Суми додаються

Тривалість прокату:
до 20 хвилин0 зл
21 до 60 хвилини 2 зл
друга година та кожна наступна 4 зл
Оплата за перевищення 12 годин прокату200 зл
Письмове повідомлення про порушення Правил10 зл
Повернення велосипеда в іншому місці, ніж одна зі станцій в зоні користування180 зл
Повернення велосипеду поза зоною користування500 зл
Залишення велосипеду на станції без забезпечення.100 зл
Їзда на велосипеді більшою кількістю людей, ніж дозволено (залежно від типу велосипеда).100 зл
Неавторизована їзда100 зл
Усунення застосованих мір забезпечення200 зл
Комерційне використання велосипеда200 зл

Зазначені в Таблиці оплати включають податок ПДВ
Оплати сумуються.

Штрафи
Крадіжка, втрата або знищення стандартного велосипеда2000 зл
Крадіжка, втрата або знищення велосипеда типу Карго7000 зл
Крадіжка, втрата або знищення велосипеда типу Тандем 7000 зл

Додаток № 2 Витрати на ремонт та відновлення велосипеда в системі ZRM.

НАЗВАО.в.ЦІНА*ПДВ 23%РАЗОМ
Адаптер на вилкушт.84,00 зл19,32 зл103,32 зл
Переднє крилошт.9,50 зл2,19 зл11,69 зл
Заднє крилошт.9,50 зл2,19 зл11,69 зл
Чіпшт.24,78 зл5,70 зл30,48 зл
 Велосипедна шина 26 x 2.125шт.8,40 зл1,93 зл10,33 зл
Дзвінокшт.3,60 зл0,83 зл4,43 зл
Гальмівний важіль, права сторонашт.9,92 зл2,28 зл12,20 зл
Трубка TP-06 Алюм. Регульована / Срібнашт.0,60 зл0,14 зл0,74 зл
Роликове гальмошт.134,90 зл31,03 зл165,93 зл
Кермошт.17,81 зл4,10 зл21,91 зл
Гальмівні колодкишт.4,70 зл1,08 зл5,78 зл
Комплект гальмшт.15,57 зл3,58 зл19,15 зл
Лівий шатуншт.19,50 зл4,49 зл23,99 зл
Система ведучих зірокшт.28,00 зл6,44 зл34,44 зл
Електричний з’єднувачшт.6,30 зл1,45 зл7,75 зл
Кошикшт.8,85 зл2,04 зл10,89 зл
Передня лампашт.19,93 зл4,58 зл24,51 зл
Задня лампашт.11,63 зл2,67 зл14,30 зл
Трос (кабель) гальмашт.2,46 зл0,57 зл3,03 зл
Трос перемикачашт.1,90 зл0,44 зл2,34 зл
Ланцюгшт.5,70 зл1,31 зл7,01 зл
Кріплення кошикашт.18,06 зл4,15 зл22,21 зл
Кріплення захисного покриття ланцюгашт.6,72 зл1,55 зл8,27 зл
Задній рефлекторшт.1,59 зл0,37 зл1,96 зл
Шина 26 x 2.125шт.27,41 зл6,30 зл33,71 зл
Щиток багажника (задня частина)шт.24,61 зл5,66 зл30,27 зл
Щиток ланцюгашт.5,70 зл1,31 зл7,01 зл
Рубашка гальмівного тросаПог.м.1,67 зл0,38 зл2,05 зл
рубашка перемикачаПог.м.2,11 зл0,49 зл2,60 зл
Пара педалейшт.13,26 зл3,05 зл16,31 зл
Ступиця передня (динамо)шт.164,90 зл37,93 зл202,83 зл
Ступиця задняшт.130,05 зл29,91 зл159,96 зл
Штовхач для перемикачашт.8,87 зл2,04 зл10,91 зл
Переднє колесо з динамошт.196,00 зл45,08 зл241,08 зл
Перемикач з модулем управлінняшт.20,40 зл4,70 зл25,10 зл
Проводи освітленняПог.м.5,12 зл1,18 зл6,30 зл
Велосипедна рамашт.457,38 зл105,20 зл562,58 зл
Рукоятка лівашт.5,49 зл1,26 зл6,75 зл
Рукоятка правашт.4,71 зл1,08 зл5,79 зл
Сідлошт.15,30 зл3,52 зл18,82 зл
Крила рекламнішт.33,60 зл7,73 зл41,33 зл
Кріплення кермашт.5,69 зл1,31 зл7,00 зл
Підніжка / підпорашт.14,40 зл3,31 зл17,71 зл
Суппорт 115 ммшт.12,56 зл2,89 зл15,45 зл
Спиця передняшт.0,27 зл0,06 зл0,33 зл
Спиця задняшт.0,27 зл0,06 зл0,33 зл
Підсідельний штиршт.15,63 зл3,59 зл19,22 зл
Гвинт роликового гальмашт.19,90 зл4,58 зл24,48 зл
Регулюючий гвинт важеля гальмашт.0,62 зл0,14 зл0,76 зл
Заднє колесо 3-ходовешт.148,50 зл34,16 зл182,66 зл
Вилкашт.43,00 зл9,89 зл52,89 зл
Кронштейн кермашт.16,93 зл3,89 зл20,82 зл
Затиск підсідельного штиряшт.6,00 зл1,38 зл7,38 зл
Кодовий замок ABUSшт.56,10 зл12,90 зл69,00 зл
Електрозамокшт.672,00 зл154,56 зл826,56 зл

* Може змінитись.